Meer over Renaat Landuyt

Audio Voortaan ook terrassen in de winter in Brugge, maar dan wel zonder verwarming

illustratieDe Brugse gemeenteraad heeft dinsdagavond een nieuw terrassenreglement goedgekeurd, dat eerder met de nodige poeha werd aangekondigd: voortaan zouden terrassen ook in de winter kunnen in Brugge. Maar in deze waren vooral de kleine lettertjes interessant: terrassen mogen enkel daar waar de bevoegde schepen, Annick Lambrecht (sp.a), expliciet toestemming voor geeft, dus zeker niet overal en bovendien blijken die winterterrassen in de visie van de stad heel wat anders te zijn dan de zomerterrassen: voortaan dus twee keer per jaar ombouwen in plaats van opzetten in het voorjaar en opbreken in het...Lees Meer

Audio Burgemeester Landuyt ontvangt petitie voor geluidsmuren aan Expresweg in Sint-Andries

illustratieVlak voor de gemeenteraad van dinsdag overhandigde Andries Neirynck van het Bloemendaelecomté aan burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) een pak handtekeningen van omwonenden van de Expresweg in Sint-Andries, waar men blijft hopen op geluidsmuren: 'even verderop kunnen deze geluidsmuren wel voor de chique villa's in Sint-Michiels, dan moeten ze voor sociale woningen in Sint-Andries toch ook kunnen', stelde hij aan de burgemeester. 'En ze zijn meer dan ooit een must, nu de opgedreven snelheid van 70 naar 90 kilometer per uur voor extra geluidsoverlast zorgt!'

Geen beloftes

De burgemeester ko...Lees Meer

Audio Stadsomroep gaat rechtstreekse uitzending van Brugse gemeenteraad verzorgen

illustratieDe Stadsomroep gaat de volgende Brugse gemeenteraad voor het eerst live in beeld en geluid via het internet 'streamen'. Het gaat om een technische proef die er komt na een interpellatie in de Brugse gemeenteraad van vanavond.

Vraag

Gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open Vld) wil dat de gemeenteraadszittingen in Brugge via livestreaming op het internet worden uitgezonden. Hij diende hierover een interpellatie in die vanavond besproken werd. 'Zo zou de burger vanop de computer, de tablet en de pc de raden of specifieke punten kunnen volgen, waar hij zich ook bevindt. Verschillende Belgische...Lees Meer

Audio Beleidsplan: Renaat Landuyt wil genieten van een beter Brugge

illustratieIn een marathonzitting van de Brugse gemeenteraad werd dinsdagavond en -nacht het Brugse Beleidsplan voor de komende 6 jaar besproken. De komende dagen brengt de stadsomroep onder meer dat volledige debat. Burgemeester Renaat Landuyt gaf daarin een stevige repliek, na beschouwingen door Ann Soete (N-VA), Mathijs Goderis (sp.a), Mercedes Van Volcem (Open VLD), Gu...Lees Meer

Audio Boudewijn Seapark zonder milieuvergunning

illustratieUit het antwoord van burgemeester Renaat Landuyt, op een vraag van gemeenteraadslid Paul Desender (N-VA) blijkt dat het Boudewijn Seapark op vandaag over geen geldige milieuvergunning beschikt. In de brief van de burgemeester staat dat 'de milieuvergunning op 4 juni 2013 is vervallen en dat de exploitant nagelaten heeft om tijdig bij het provinciebestuur een nieuwe vergunning aan te vragen'. Het Boudewijn Seapark is een vergunningsplichtige inrichting klasse 1 en zal gedurende de volledige vakantieperiode klaarblijkelijk niet over een exploitatievergunning beschikken, want de nieuwe vergunnin...Lees Meer

Audio Groen vraagt duidelijkheid rond Brugs toerismebeleid

illustratieNaar aanleiding van de beleidsnota sprak Groen Brugge de voorbije dagen met verschillende actoren uit het veld en die vonden klaarblijkelijk 'unaniem het toerismeluik in het beleidsplan ondermaats: te vaag, te beperkt, geen visie en een ontkenning van de reële uitdagingen. Bovendien maken de betrokkenen zich zorgen over de onduidelijke bevoegdheidsverdelingen en de afwezigheid van de eindverantwoordelijke', zegt men bij Groen.

Achter de schermen

'De burgemeester beweerd met van alles bezig te zijn, niet in het publieke debat, maar achter de schermen, en dan horen wij van achter die sche...Lees Meer

Vandaag

Brugge:
Poezie van en met Delphine lecomte
WWI Remembrance Viering
platenbeurs en metal markt
Concert Giant Giant Sand
Brugse bioscopen:
 Blood ties 19:45
 Blood ties 17:00 19:45 22:30
 De Smurfen 2 14:30
 Gabrielle 17:00
 Gravity 14:30 17:00 20:00(3D) 20:15 22:30
 Grown ups 2 20:00 22:30
 Het vonnis 14:15 17:00 19:45 20:00 22:30
 Het vonnis 19:45
 La vie d'Adèle 16:00
 Malavita  17:00 20:00 22:30
 Manneke Maan 14:15
 Night train to lisbon 17:00
 Planes 14:30
 Planes 14:15
 Prisoners 22:15
 Sinterklaas en de Pietenschool  14:30 16:30
 Thor: The Dark World 22u30
 Turbo 14:30 17:30 20:00 22:30
 Turbo 14:15