Nieuws uit de Brugse regio

Copyright en disclaimer

Copyright en disclaimer
Brugge, zaterdag 1/1/2011. Stadsomroep.com is een volledig onafhankelijk nieuwsagentschap. Stadsomroep.com verzorgt naast deze website de nieuwsredactie van verschillende radio omroepen in West-Vlaanderen.

Niet van de stad

Stadsomroep.com is niet verbonden aan het Brugse stadsbestuur, noch aan enige andere politieke of economische drukkingsgroep. Redactionele medewerkers van stadsomroep.com houden zich aan de deontologische regels die gelden voor beroepsjournalisten. De meeste medewerkers aan dit medium zijn vrijwilligers. De redactie van stadsomroep.com werkt ook volledig onafhankelijk van adverteerders en van de omroepen waarvoor ze opereert. De aangesloten omroepen nemen de door ons geproduceerde uitzendingen over zonder het recht om inhoudelijke wijzigingen aan de berichtgeving te brengen.

Betrouwbaarheid informatie

Stadsomroep.com heeft deze website ingericht als service aan interneteindgebruikers. De gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Stadsomroep.com kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheden van op deze site weergegeven gegevens. Stadsomroep.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website of met de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Stadsomroep.com is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Verantwoordelijkheid

Alle door stadsomroep.com geproduceerde berichtgeving op deze site en uitgezonden via de aangesloten omroepen valt onder de verantwoordelijkheid van hoofdredacteur Frank Neirynck en is auteursrechterlijk uitdrukkelijk beschermd.

Privacy

Alle persoonsgegevens die via deze internet website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld en uitsluitend geregistreerd voor het opgegeven doel waarvoor ze worden verzameld. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De opslag en doorgifte van gegevens via internet is beveiligd door middel van de daarvoor geëigende en gebruikelijke technieken. Stadsomroep.com gebruikt cookies voor het analyseren van informatie over het bezoek aan haar website, om het gebruiksgemak van de website te bevorderen en om haar website en diensten te verbeteren. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het accepteren van cookies kan via de internetbrowser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van (delen van) deze website beperken.

Links

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en zijn te goeder trouw geselecteerd. Stadsomroep.com heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en -pagina's van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Typo

De teksten zijn oorspronkelijk bedoeld als tekst voor het inlezen voor radio en worden niet gecontroleerd op schrijf- en/of tikfouten.

Auteursrecht

Gedeeltelijke of volledige overname van berichten, beeld- en/ of geluidsmateriaal via andere media is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van stadsomroep.com én uitdrukkelijke bronvermelding "Bron: stadsomroep.com op www.stadsomroep.com" gevolgd door de naam van de journalist en desgevallend fotograaf, behalve indien contractueel anders bepaald. Overtreders zullen worden vervolgd. (Framed) deeplinken en/of linken naar een of meer onderdelen van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stadsomroep.com is niet toegestaan. Het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stadsomroep.com is verboden. De tarieven voor overname van berichtgeving zijn bij de redactie te verkrijgen op eenvoudig verzoek (zie mail onderaan).

Informatie

Voor meer informatie en met persberichten kunt U terecht op de redactie op 0496-73.20.99 of per e-mail [email protected]. Het postadres van de redactie is Schaarstraat 48, 8000 Brugge.

(FN-Mededeling)
Contacteren via mail [email protected]
afdrukken Afdrukvriendelijke versie

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag

Brugge:
Poezie van en met Delphine lecomte
WWI Remembrance Viering
platenbeurs en metal markt
Concert Giant Giant Sand
Brugse bioscopen:
 Blood ties 19:45
 Blood ties 17:00 19:45 22:30
 De Smurfen 2 14:30
 Gabrielle 17:00
 Gravity 14:30 17:00 20:00(3D) 20:15 22:30
 Grown ups 2 20:00 22:30
 Het vonnis 14:15 17:00 19:45 20:00 22:30
 Het vonnis 19:45
 La vie d'Adèle 16:00
 Malavita  17:00 20:00 22:30
 Manneke Maan 14:15
 Night train to lisbon 17:00
 Planes 14:30
 Planes 14:15
 Prisoners 22:15
 Sinterklaas en de Pietenschool  14:30 16:30
 Thor: The Dark World 22u30
 Turbo 14:30 17:30 20:00 22:30
 Turbo 14:15
Regiovoetbal
Eerste Klasse: Jupiler Pro League
Club Brugge KV. - K.SC.Lokeren O.Vl. om 18:00u
KV.RS.Waasland-SK.Beveren - Cercle Brugge K.SV. om 20:30u
Derde klasse A
K.Olsa Brakel - Torhout 1992 KM. om 15:00u
Eerste Provinciale
VG Oostende - K. WS Adinkerke om 15:00u
R. Knokke FC - K. SV Rumbeke om 15:00u
Tweede Provinciale A
S.V.D. Kortemark - K. Sp. Club Blankenberge om 15:00u
FC Veldegem - E. Brugge om 14:30u
SK Torhout - K. FC Heist om 14:30u
VV Westkapelle - K. SV Veurne om 14:30u
K. E. De Haan - K. WS Oudenburg om 15:00u
K. FC Varsenare - SK Spermalie-Middelkerke om 15:00u
K. SV Koekelare - K. Exc. Zedelgem om 15:00u
Derde Provinciale A
K. VV Aartrijke - K. SK Wenduine om 14:30u
K. SV Bredene - SV Loppem om 14:30u
K. SK Steenbrugge - K. SV Nieuwpoort om 14:30u
HO Oedelem - K.V.C.S.V. Oostkamp om 14:30u