Nieuws uit de Brugse regio

Groen vraagt gouverneur om voorzittersrol Renaat Landuyt in haven Zeebrugge te niet te doen


Audio Reportage
Groen vraagt gouverneur om voorzittersrol Renaat Landuyt in haven Zeebrugge te niet te doen
Brugge, maandag 1/4/2013. Volgens Groen is de voorzittersrol van burgemeester Renaat Landuyt in de haven van Zeebrugge, zoals die werd goedgekeurd door de gemeenteraad afgelopen dinsdag onwettig. 'We zullen de de kwestie voorleggen aan de gouverneur, om te kijken wat de gevolgen zijn van deze statutenwijziging, zegt Sammy Roelant van Groen.

Federale wet op mandaten parlementairen overtreden

'Een parlementslid, zoals Renaat Landuyt, mag naast zijn parlementair mandaat slechts één ander uitvoerend mandaat uitoefenen als vertegenwoordiger van een overheidsniveau. Aangezien Landuyt reeds burgemeester is, is het voorzitterschap van de MBZ dus uitgesloten.' Afgelopen dinsdag 26 maart jl. werden in de gemeenteraad een aantal wijzigingen goedgekeurd aan de statuten van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), zeg maar het 'Havenbestuur'. 'De statutenwijziging stelt dat de functie van voorzitter van de raad van bestuur de bevoegde schepen of burgemeester toekomt, naargelang wie de bevoegdheid 'haven' uitoefent. In het huidige geval is dat burgemeester Landuyt en daarom wordt in het reglement uitdrukkelijk vermeld, dat dit voorzitterschap geen uitvoerend mandaat is.' licht de Groen-fractieleider toe ', maar deze toevoeging in de statuten lijkt ons meer op een soort toverformule om de toepasselijke wetgeving te omzeilen, dan een weergave van de realiteit. De toevoeging verandert niks aan de feiten: de combinatie parlementslid, burgemeester en voorzitter van de haven is een onwettelijke cumulatie.'

(FN-Meegedeeld-Groen)
Meer over Economie    Haven    Politiek    Groen    sp.a    Renaat Landuyt    Sammy Roelant    Ondernemen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag