Nieuws uit de Brugse regio

Ann Soete (N-VA) ontgoocheld door Brugse beleidsplan


Audio Reportage
Ann Soete (N-VA) ontgoocheld door Brugse beleidsplan
Brugge, woensdag 26/6/2013. In een marathonzitting van de Brugse gemeenteraad werd dinsdagavond en -nacht het Brugse Beleidsplan voor de komende 6 jaar besproken. De komende dagen brengt de stadsomroep onder meer dat volledige debat, waarin de beschouwingen werden geopend door Ann Soete (N-VA).

Ontgoocheld

"Met gemengde gevoelens, blij om verkozen te zijn, maar jammer genoeg in de oppositie beland, hebben wij op 2 januari onze eed als raadslid afgelegd. Een eed waarin staat dat we de verplichtingen van ons mandaat trouw zullen na komen. Heel formeel. Voor mij persoonlijk, en ongetwijfeld voor nog een aantal collega's hier in de zaal, betekent dit veel meer dan deze ene droge zin. Ik wilde van ganser harte mee mijn schouders zetten onder een plan om deze prachtige stad nog mooier en beter te maken... Vandaag sta ik hier, en ik spreek uit naam van de ganse N-VA fractie, diep ontgoocheld. Zwaar ontgoocheld in de visie, of liever het gebrek aan visie op de toekomst van Brugge.   Dit beleidsplan is er één van losse flodders. Het blinkt uit door de vaagheid en de algemeenheid van de teksten.   Wij zoeken in de nota tevergeefs naar een betrouwbare uiteenzetting van de wijze waarop alle plannen kunnen gerealiseerd en gefinancierd worden. Waar blijft de begeleidende budgettaire nota die ons kan aantonen hoe ver of hoe dicht de haalbaarheid ligt van dit fameuze beleidsplan? Wij blijven erbij dat het een absolute noodzaak is om, zeker nu, in onzekere economische tijden diverse initiatieven te kaderen binnen wat financieel haalbaar is. Besturen blijft ook een kwestie van prioriteiten stellen, zeker ook omwille van de financiële armslag of beperkingen die men heeft... Wij willen de Bruggelingen niets voorliegen door eerst een beleidsplan goed te keuren, om eind dit jaar bij het voorleggen van de meerjarenbegroting, te moeten vaststellen dat er geen middelen zijn om al die dromen waar te maken...   Het Brugse bestuur wil vertrekken van wederzijds vertrouwen om samen in te spelen op kansen en mogelijkheden. Dat ze handelen als één hechte beleidsploeg hebben we reeds meerdere keren mogen ervaren... De schepenen Demon en Lambrecht legden een sprintje in om als eerste te kunnen aankondigen dat het alcoholverbod zou worden opgedoekt, nog voor het in de gemeenteraad kwam. En wat we enkele weken geleden gezien hebben van schepen Laloo is ronduit hallucinant! Op een ogenblik dat de burgemeester in alle geuren en kleuren omtrent het voetbalstadion een non-communicatie predikt, presteert schepen Laloo het om op twee bladzijden in het Brugs Handelsblad zijn visie omtrent dit dossier kenbaar te maken. Wij hadden het als oppositie tot dan als een soort gentlemen's agreement gesteld om te zwijgen hierover. Mijnheer de burgemeester, wij zouden graag van u vernemen of u het standpunt van uw goede vriend Laloo deelt? En Mijnheer Laloo, aan u willen wij vragen : deed u dit nu echt om de toekomstplannen van Club Brugge en de toekomst van de club onderuit te halen? Van wederzijds vertrouwen gesproken... Oud schepen Yves Roose, die we toch wel kunnen beschouwen als de Brugse cultuurpaus van de afgelopen decennia, neemt ontslag uit de gemeenteraad uit frustratie voor het gevoerde cultuurbeleid van zijn partijgenoot burgemeester en ik citeer : " De burgemeester heeft cultuur en toerisme naar zich toe getrokken. Maar met cultuur moet je voltijds bezig zijn in Brugge ( ik zou eraan toevoegen : je moet 100% goesting hebben voor Brugge, maar nu geef ik toe dat ik plagiaat pleeg! )Ik mis enige betrokkenheid van het nieuwe stadsbestuur. In het beleidsplan worden amper twee blaadjes aan cultuur gewijd. Het zijn dan ook vage nietszeggende woorden." Op hetzelfde ogenblik circuleert dan een pijnlijke open brief van een SPA-militant die de burgemeester een totaal gebrek aan transparantie en teamspirit verwijt. Ik kan hier enkel bij aanvullen dat de inwoners, tevredenen of malcontenten, ook met ONS komen spreken! Wij, en ik wil hierbij nogmaals duiden op de ganse oppositie, vertegenwoordigen immers net niet de helft van de Brugse bevolking. Je kan er gerust van op aan, burgemeester, dat de inwoners, en daaronder vallen ook uw werknemers, met hun wensen, voorstellen en grieven ook naar ONS toekomen. Hiervoor hebben wij ons verkiMet gemengde gevoelens, blij om verkozen te zijn, maar jammer genoeg in de oppositie beland, hebben wij op 2 januari onze eed als raadslid afgelegd. Een eed waarin staat dat we de verplichtingen van ons mandaat trouw zullen na komen. Heel formeel. Voor mij persoonlijk, en ongetwijfeld voor nog een aantal collega's hier in de zaal, betekent dit veel meer dan deze ene droge zin. Ik wilde van ganser harte mee mijn schouders zetten onder een plan om deze prachtige stad nog mooier en beter te maken... Vandaag sta ik hier, en ik spreek uit naam van de ganse N-VA fractie, diep ontgoocheld. Zwaar ontgoocheld in de visie, of liever het gebrek aan visie op de toekomst van Brugge.   Dit beleidsplan is er één van losse flodders. Het blinkt uit door de vaagheid en de algemeenheid van de teksten.   Wij zoeken in de nota tevergeefs naar een betrouwbare uiteenzetting van de wijze waarop alle plannen kunnen gerealiseerd en gefinancierd worden. Waar blijft de begeleidende budgettaire nota die ons kan aantonen hoe ver of hoe dicht de haalbaarheid ligt van dit fameuze beleidsplan? Wij blijven erbij dat het een absolute noodzaak is om, zeker nu, in onzekere economische tijden diverse initiatieven te kaderen binnen wat financieel haalbaar is. Besturen blijft ook een kwestie van prioriteiten stellen, zeker ook omwille van de financiële armslag of beperkingen die men heeft... Wij willen de Bruggelingen niets voorliegen dooresbaar gesteld, en met volle goesting ons mandaat opgenomen! Wij staan ervoor open om naar iedereen te luisteren, in tegenstelling tot jullie die continu bij wijze van spreken de middenvinger opsteken naar de helft van deze zaal. Getuige hiervan nog maar eens hoe bij de voorstelling van het OCMW-beleidsplan opnieuw een staaltje van teamspirit in de verf is gezet. Alle constructieve voorstellen werden simpelweg van tafel geveegd. En dan maar blijven volhouden dat het nieuwe college alle Bruggelingen bij het beleid wil betrekken...     In het beleidsplan van deze bestuursploeg hebben wij tevergeefs gezocht naar ook maar een greintje ambitie. Ambitie om Brugge met al zijn troeven overal, in binnen-en buitenland in het daglicht te stellen. Citymarketing, het magische woord is gevallen. Onontbeerlijk voor Brugge. We beschikken over talloze troeven die we zouden kunnen bundelen waardoor uiteindelijk een hefboom kan ontstaan voor een groeiende economische activiteit in onze regio, en dus ook kan bijdragen tot de algemene welvaart en bijgevolg ook het welzijn van de bevolking. En ik noem er maar enkele op : cultuur, toerisme, leefbaarheid, haven, werelderfgoedstad, onderwijs, sportinfrastructuur, en noem maar op... Wel een manager voor het fietsen, en een ambtenaar om te luisteren naar de wensen van de burger. Verder gaat het bestuur blijkbaar niet... Niet gedacht aan positionering tussen de Vlaamse kunststeden, tussen de havens in Vlaanderen en onze buurlanden, tussen groeiende shoppingsteden? Fier zijn op uw stad is niet genoeg! Er moet ambitie zijn om van Brugge nog meer een TOP-stad te maken.  Maar, en hier kom ik terug op mijn eerste woorden...dan moet je er ook ten volle voor gaan! Met aan de kant te gaan zitten, en afwachten ,tot er zich een opportuniteit voordoet, daar is Brugge niet mee gebaat. Wij vragen ons af, burgemeester, of het besturen van Brugge, of dat wel je volle goesting is. Of je niet op Brussel zit te wachten? Dan zijn we daar in Brugge absoluut niet mee gebaat! Nochtans kan het niet zo verschrikkelijk lastig geweest zijn om maar enkele of zelfs één knaller van een actiepunt in de beleidsnota als prioritair aan te duiden. In de verkiezingsprogramma's van diverse partijen stonden immers enkele raakpunten. Ik vernoem hierbij graag: een hypermodern congrescentrum, uitbreiding voor de museale collecties, mobiliteit in zijn geheel,vanaf de voetganger tot en met de ontsluiting van de haven! De eerste twee punten vallen onder uw bevoegdheid, met name toerisme en cultuur. Tot grote ergernis, niet enkel van ons , maar van vele Bruggelingen krijgen deze twee beleidsdomeinen slecht enkele te verwaarlozen regeltjes in de nota. Het zijn beleidsdomeinen die, samen met de haven een trekker zijn voor onze economie, tewerkstelling en welvaart. Zonder visie, geen investeringen. Zonder investeringen, geen welvaart.  Zonder welvaart geen welzijn.  N-VA dringt erop aan dat het bestuur hier ernstig over nadenkt en liever gisteren dan vandaag eindelijk in actie treedt!   Ik wil niet verder doorgaan op de inhoud van het beleidsnota. Wij hebben met de N-VA fractie alles grondig bestudeerd, en zullen met gevat commentaar de verschillende punten hier verder bespreken" Besloot Ann Soete.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)
Meer over Economie    Politiek    N-VA    Ann Soete    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag