Nieuws uit de Brugse regio

Groen vraagt duidelijkheid rond Brugs toerismebeleid


Audio Reportage
Groen vraagt duidelijkheid rond Brugs toerismebeleid
Brugge, vrijdag 7/6/2013. Naar aanleiding van de beleidsnota sprak Groen Brugge de voorbije dagen met verschillende actoren uit het veld en die vonden klaarblijkelijk 'unaniem het toerismeluik in het beleidsplan ondermaats: te vaag, te beperkt, geen visie en een ontkenning van de rele uitdagingen. Bovendien maken de betrokkenen zich zorgen over de onduidelijke bevoegdheidsverdelingen en de afwezigheid van de eindverantwoordelijke', zegt men bij Groen.

Achter de schermen

'De burgemeester beweerd met van alles bezig te zijn, niet in het publieke debat, maar achter de schermen, en dan horen wij van achter die schermen ook veel vragen van menen die ongerust zijn, en die vragen: wat is hier aan de hand? Wat zijn die plannen. Wij begrijpen de vraag naar duidelijkheid en actie vanuit het toeristische veld. En vionden het belangrijk dat het eleid wat doet om die ongerustheid weg te nemen' zo stelt groen fractieleider Sammy Roelant, 'Je moet samen werken met de mensen en niet proberen je eigen wil door te drijven, tegen de wensen van iedereen in. Dat is democratie.'

Revanche?

'Blijkbaar leeft er toch nog een zeker revanchegevoel ten aanzien van de Moenaert-legislatuur vang ik hier en daar op. Ik weet niet wat er precies allemaal van aan is, maar het leeft zodanig sterk dat er toch iets aan dat beeld moet gedaan worden. Ik denk dat we een burgemeester voor iedereen nodig hebben, een verzoenende figuur die boven de partijen staat en ik denk dat de burgemeester wat dat betreft nog een hele weg te gaan heeft. De burgemeester moet komen met een duidelijk visie, een duidelijk planning met doelstellingen, met actiepunten, en dan weet iedereen waar men het heeft,' zegt de fractieleider van Groen...

Magere beleidsnota

'De beleidsnota (nvdr: zie link onderaan) is inzake toerisme een zeer mager beestje en iedereen leest dat natuurlijk, wij blijven wachten op het echte startschot van deze legislatuur, waarvan wij hopen dat het er komt en dat we niet opnieuw vertrokken zijn voor 6 jaar stilstand en immobiliteit, want we kunnen dat als stad echt niet gebruiken. We mogen niet denken dat we onkwetsbaar zijn als toeristische stad: we hebben veel troeven, maar vorig jaar daalde het aantal overnachtingen en de concurrentie op de internationale markt is heel groot... Wij moeten als toeristische topstad ook een topbeleid voeren op dat vlak en 4 zinnetjes in een beleidsnota, die duiden daar niet op,' meent Sammy Roelant.

Afwezige burgemeester

'We hebben een afwezige burgemeester en dat leidt tot ongerustheid. Zo zijn de vergaderingen van Meeting in Brugge de laatste keren niet statutair verlopen. De raad van bestuur moet worden voorgezeten door de schepen van toerisme, de algemene vergadering door de burgemeester, in beide gevallen Renaat Landuyt. Die zich telkens vervangen, niet door de ondervoorzitter zoals voorzien, maar door schepen Mieke Hoste. Dat zijn voor van die slordigheidjes, die voortdurend in het beleid sluipen de voorbije 6 maanden.'

Congrescentrum

'Maar het gaat uiteraard vooral over de visie: alle partijen waren vr de verkiezingen, 6 maanden geleden, voor de bouw van een nieuw congrescentrum, zo ook de sp.a. En nu stelt de burgemeester dat het initiatief van de private sector moet komen. Dat lijkt mij de beste manier om het kind een stille dood te laten sterven. Ik denk dat je een actief stadsbestuur zal nodig hebben, die de rol van regisseur op zich neemt en een project uittekent, een locatie aanduidt, een manager aanstelt en een businessplan opmaakt.. en dan zal men nog creatief moeten zoeken naar budgetten...Op de stoel gaan leunen en wachten tot de investeerders voorbij komen, dat lijkt mij wat utopisch', aldus Sammy Roelant'

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: EC)

FN
Meer op www.stadsomroep.com/Beleidsplan.pdf
Meer over Economie    Politiek    Groen    sp.a    Mieke Hoste    Renaat Landuyt    Sammy Roelant    Toerisme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag