Meer over Andre Van Nieuwkerke

Audio Ook sp.a fractie op zijn minst verdeeld over uitzendverbod

illustratieDe voorzitter van de Brugse gemeenteraad, André Van Nieuwkerke, heeft de Stadsomroep vanavond in het stadhuis verboden de gemeenteraad op antenne te brengen. Volgens André Van Nieuwkerke moet er om tal redenen 'een paar maanden worden uitgesteld om eens goed na te denken over de implicaties.' Zo zou volgens de voorzitter van de raad in het partijvoorzittersoverleg onder meer gebleken zijn dat er 'heel wat raadsleden vragen hebben rond mogelijke schending van hun privacy en bij het beeldrecht'.

Pablo Annys: het mag zelfs nog meer zijn

Heel wat raadsleden en grote delen van de bevolking ...Lees Meer

Stad censureert rechtstreekse uitzending van gemeenteraad

illustratieDe voorzitter van de Brugse gemeenteraad, André Van Nieuwkerke, heeft, vergezeld van de Stadssecretaris en geruggesteund door een 4-tal politiemensen, de Stadsomroep vanavond in het stadhuis formeel verboden de gemeenteraad op antenne te brengen. De Stadsomroep was zoals aangekondigd alsnog geprobeerd de gemeenteraad uit zenden, ons beroepend op de vrijheid van nieuwsgaring. Burgers en journalisten hebben in democratische regimes zoals we dat in Vlaanderen vermoeden immers het recht hebben om nieuws en informatie te verzamelen, zonder inmenging van wie dan ook. Het is een Europees basisrecht ...Lees Meer

Stad verbiedt rechtstreekse uitzending van gemeenteraad

illustratieDe voorzitter van de Brugse gemeenteraad, André Van Nieuwkerke, heeft de Stadsomroep vanavond in het stadhuis formeel op de hoogte gebracht, dat de Brugse gemeenteraad zeker tot december niet live op het internet mag worden uitgezonden door de Stadsomroep. Eerder had de burgemeester in een interview met Het Nieuwsblad enkel wat vragen 'over de plaats van de camera's. Ze mogen niet in de weg staan.' Volgens Van Nieuwkerke moet er echter om veel meer redenen 'een paar maanden worden uitgesteld om eens goed na te denken over de implicaties.' Zo zou volgens de voorzitter van de raad in het partijv...Lees Meer

Audio Brugse meerderheid niet opgezet met verenigde oppositie

illustratieDe Brugse meerderheid bleek tijdens de gemeenteraadszitting dinsdagavond allerminst blij te zijn, met de eensgezinde oppositie die voor het eerst in de Brugse geschiedenis gezamenlijk de pers had te woord gestaan over 'het gebrek aan democratische reflexen' bij het Brugse stadsbestuur. De oppositie besliste uit protest tegen de te laat ingediende en bijzonder vage beleidsnota het eerste punt op de agenda niet te behandelen en verliet va een korte verklaring door Ann Soete de gemeenteraad en weigerde te stemmen.

Sinksenfoor?

In een reactie kon André Van Nieuwkerke (sp.a), de 'neutrale...Lees Meer

Audio Brugse gemeenteraadszitting duurt 5 uur: te lang zegt voorzitter

illustratieDe Brugse gemeenteraadszitting vanavond duurde 5 uur, ondanks een zeer bekopte agenda. Volgens André Van Nieuwkerke, de voorzitter van de gemeenteraad, was dat te lang en zal hij in het komende overleg met de fractieleiders de lange interpellaties en vragen proberen wat in te dijken. De pers was, op de Stadsomroep na, trouwens ruim een uur voor het einde van de zitting reeds vertrokken en Van Nieuwkerke zal na zijn 'observatieronde... tegen september in een nieuw op te stellen huishoudelijk reglement maatregelen in overweging nemen om, in overleg met de oppositie, wat te doen aan de te lange z...Lees Meer

Audio Philip Pierins de beste pizzabakker in het stadhuis

illustratieGisterenavond werd Brugge Culinair op een zeer exclusieve wijze geopend. Burgemeester Renaat Landuyt en zijn schepenen hielden een wedstrijd pizza bakken.

De wedstrijd

Dit weekend vindt in het Oud Sint-Jan Brugge Culinair plaats met gastland Italië met een heuse, originele 'Feria Italiana''. De organisatoren konden dan ook niet beter bedenken dan de openingsavond origineel te openen met een unieke wedstrijd pizzabakken met burgemeester Renaat Landuyt en schepenen Philip Pierins, Mieke Hoste en Hilde Decleer van het Brugse stadsbestuur. Er werd ook gezorgd voor een jury, samengesteld me...Lees Meer

Vandaag

Brugge:
Poezie van en met Delphine lecomte
WWI Remembrance Viering
platenbeurs en metal markt
Concert Giant Giant Sand
Brugse bioscopen:
 Blood ties 19:45
 Blood ties 17:00 19:45 22:30
 De Smurfen 2 14:30
 Gabrielle 17:00
 Gravity 14:30 17:00 20:00(3D) 20:15 22:30
 Grown ups 2 20:00 22:30
 Het vonnis 14:15 17:00 19:45 20:00 22:30
 Het vonnis 19:45
 La vie d'Adèle 16:00
 Malavita  17:00 20:00 22:30
 Manneke Maan 14:15
 Night train to lisbon 17:00
 Planes 14:30
 Planes 14:15
 Prisoners 22:15
 Sinterklaas en de Pietenschool  14:30 16:30
 Thor: The Dark World 22u30
 Turbo 14:30 17:30 20:00 22:30
 Turbo 14:15