Meer over Pablo Annys

Audio Ook sp.a fractie op zijn minst verdeeld over uitzendverbod

illustratieDe voorzitter van de Brugse gemeenteraad, André Van Nieuwkerke, heeft de Stadsomroep vanavond in het stadhuis verboden de gemeenteraad op antenne te brengen. Volgens André Van Nieuwkerke moet er om tal redenen 'een paar maanden worden uitgesteld om eens goed na te denken over de implicaties.' Zo zou volgens de voorzitter van de raad in het partijvoorzittersoverleg onder meer gebleken zijn dat er 'heel wat raadsleden vragen hebben rond mogelijke schending van hun privacy en bij het beeldrecht'.

Pablo Annys: het mag zelfs nog meer zijn

Heel wat raadsleden en grote delen van de bevolking ...Lees Meer

Audio Brugse Maatschappij voor Huisvesting krijgt goed rapport van Vlaanderen

illustratieUit het recent overgemaakte rapport van de Visitatieraad, een commissie van experts, die aangesteld werd door Vlaams Minister van Wonen, Freya Van den Bossche om alle Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen door te lichten, blijkt dat de Brugse Maatschappij voor Huisvesting (BMH) het vrij goed doet. Op het vlak van interne controle levert de maatschappij, die als eerste in West-Vlaanderen zijn rapport kreeg, zelfs 'uitzonderlijke prestaties met een voorbeeldfunctie voor andere sociale huisvestingsmaatschappijen', zo leest het rapport letterlijk. (Zie link onderaan naar volledig rapport) Toc...Lees Meer

Karin Robert blijft vrijwel zeker in Brugse OCMW raad

illustratieGisteren is een voorstel tot decreet goedgekeurd dat de mogelijkheid schrapt dat een Raad van Verkiezingsbetwistingen ambtshalve uitspraken kan doen omtrent verkiezing ocmw raden. Het decreet zou de lopende procedure bij de Raad Van State (RVS) zonder voorwerp laten en betekent vrijwel zeker, dat Karin Robert van Groen, die na een "fout" van een sp.a gemeenteraadslid die blanco en ongeldig stemde bij de verkiezing, werd verkozen toch lid zal blijven van de Brugse OCMW-raad.

Geen ambtshalve interventies meer

Volgens de provinciale raad voor verkiezingsbetwistingen, die zonder klacht het...Lees Meer

Audio Brugge maakt zich op voor hardere aanpak leegstand

illustratieDe Brugse gemeenteraad heeft gisterenavond een tijdelijke verordening goedgekeurd, in afwachting van een nieuw gezamenlijke procedure om verkrotting en leegstand te voorkomen. Voor gemeenteraadslid Pablo Annys (sp.a) aanleiding om de aanpak van het vorige bestuur eens te analyeren en alvast de voorzet te geven voor een duidelijk actievere aanpak.

Weinig en lage leegstandstaks

"In 2008 stonden er 34 woningen op de leegstandsinventaris die een stedelijke belasting op leegstand moeten betalen en je zou op basis hiervan kunnen besluiten dat de woningen in Brugge van een goede kwaliteit zijn...Lees Meer

Audio Groen naar Raad Van State tegen raad voor verkiezingsbetwistingen over OCMW-Raad

illustratieGroen gaat in beroep bij de Raad Van State (RVS) tegen de beslissing van de raad voor verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen, die op eigen initiatief besliste de verkiezing OCMW-raadslid voor Groen Karin Robert (foto) nietig te verklaren.

Fout

Volgens de raad voor verkiezingsbetwistingen zou een fout zijn gebeurd bij het indienen van de voordrachtsakte. Daarin moet zowel een vrouw als man worden vermeld met een opvolger. De uitspraak zou voor gevolg kunnen hebben dat Pablo Annys (sp.a) toch in de OCMW-raad zou komen in de Groen haar mandataris zou verliezen en dat Karin Robert hel...Lees Meer

Verkiezing OCMW-raadslid Karin Robert nietig verklaard

illustratieDe raad voor verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen heeft, naar wij vernemen op eigen initiatief, de verkiezing OCMW-raadslid voor Groen Karin Robert nietig verklaard. Er zou een fout zijn gebeurd bij het indienen van de voordrachtsakte. Daarin moet zowel een vrouw als man worden vermeld met een opvolger. De uitspraak zou voor gevolg kunnen hebben dat Pablo Annys (sp.a) toch in de OCMW-raad zou komen.

Na storm

De verkiezing van de OCMW-raad zorgde begin januari voor ophef, omwille van 8 al dan niet bewust verkeerd ingevulde stemformulieren van een partijgenoot, waardoor Annys zi...Lees Meer

Vandaag

Brugge:
Poezie van en met Delphine lecomte
WWI Remembrance Viering
platenbeurs en metal markt
Concert Giant Giant Sand
Brugse bioscopen:
 Blood ties 19:45
 Blood ties 17:00 19:45 22:30
 De Smurfen 2 14:30
 Gabrielle 17:00
 Gravity 14:30 17:00 20:00(3D) 20:15 22:30
 Grown ups 2 20:00 22:30
 Het vonnis 14:15 17:00 19:45 20:00 22:30
 Het vonnis 19:45
 La vie d'Adèle 16:00
 Malavita  17:00 20:00 22:30
 Manneke Maan 14:15
 Night train to lisbon 17:00
 Planes 14:30
 Planes 14:15
 Prisoners 22:15
 Sinterklaas en de Pietenschool  14:30 16:30
 Thor: The Dark World 22u30
 Turbo 14:30 17:30 20:00 22:30
 Turbo 14:15