Meer over Mercedes Van Volcem

Audio Voortaan ook terrassen in de winter in Brugge, maar dan wel zonder verwarming

illustratieDe Brugse gemeenteraad heeft dinsdagavond een nieuw terrassenreglement goedgekeurd, dat eerder met de nodige poeha werd aangekondigd: voortaan zouden terrassen ook in de winter kunnen in Brugge. Maar in deze waren vooral de kleine lettertjes interessant: terrassen mogen enkel daar waar de bevoegde schepen, Annick Lambrecht (sp.a), expliciet toestemming voor geeft, dus zeker niet overal en bovendien blijken die winterterrassen in de visie van de stad heel wat anders te zijn dan de zomerterrassen: voortaan dus twee keer per jaar ombouwen in plaats van opzetten in het voorjaar en opbreken in het...Lees Meer

Audio Beleidsplan: Renaat Landuyt wil genieten van een beter Brugge

illustratieIn een marathonzitting van de Brugse gemeenteraad werd dinsdagavond en -nacht het Brugse Beleidsplan voor de komende 6 jaar besproken. De komende dagen brengt de stadsomroep onder meer dat volledige debat. Burgemeester Renaat Landuyt gaf daarin een stevige repliek, na beschouwingen door Ann Soete (N-VA), Mathijs Goderis (sp.a), Mercedes Van Volcem (Open VLD), Gu...Lees Meer

Audio Mercedes Van Volcem (Open VLD) over beleidsplan: ik word duizelig van dergelijke vaagheden

illustratieIn een marathonzitting van de Brugse gemeenteraad werd dinsdagavond en -nacht het Brugse Beleidsplan voor de komende 6 jaar besproken. De komende dagen brengt de stadsomroep onder meer dat volledige debat.

Duizelig

Mercedes Van Volcem van Open-VLD 'wou eigenlijk blijven zitten in plaats van naar het spreekgestoelte te wandelen, want ik word duizelig van dergelijke vaagheden. Gezien ze naar gewoonte geen tekst had voorbereid, maar improviseerde rond enkele losse nota's geven we kort weer waar ze het over had: Volgens Van Volcem is er 'geen sterk Brugs verhaal' zoals de meerderheid bewee...Lees Meer

Audio Waarom verdient de ene kabinetschef zoveel meer dan de andere

illustratieBrugge loopt op heel wat andere Vlaamse steden zoals Gent, Hasselt, … nogal achter, bij het een maken van de rechtspositieregeling voor hun stads- en OCMW-personeel: in Brugge lopen de rechtspositieregelingen en lonen van het personeel van de stad Brugge en anderzijds deze voor het personeel van het OCMW ver uiteen en gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) stelde dat 'een gelijkschakeling op termijn waarbij gestreefd moet worden naar een zo klein mogelijke budgettaire impact kansen en opportuniteiten biedt,... om meer structurele samenwerking tussen de stad en het OCMW te realiseren.... He...Lees Meer

Audio Brugse oppositie weigert te late beleidsnota te behandelen

illustratieIn een nooit geziene demarche hebben de 4 de Brugse oppositiepartijen: N-VA, Open VLD, Groen en Vlaams Belang in een gezamenlijke persconferentie zonet de pers te woord gestaan (foto), om duidelijk te maken dat ze her niet eens zijn met met de werkwijze van de nieuwe burgemeester Renaat Landuyt en zijn sp.a-CD&V; college, die de democratische inspraak zelfs onder het wettelijk voorziene minimum probeert te halen. De Brugse oppositie zal daarom als symbolische daad weigeren de door het schepencollege te laatDetail goedgekeurde en aan de gemeenteraadsleden overgemaakte beleidsnota zelfs maar te ...Lees Meer

Audio Mercedes Van Volcem: Cactusdossier nergens heen?

illustratieIn Brugge blijken leden van de oppositie in stijgende mate gestoord door het ontbreken van een duidelijk beleidsakkoord op papier, waar de meerderheid in de gemeenteraad kan op aangesproken worden. Want 'buiten de gemeenteraad houden burgemeester en schepenen her en der een aankondigDetailingspolitiek' zei Mercedes Van Volcem (Open VLD) die het spek aan bond met een lijst van 7 zaken waar ze vragen over had, waarover het college in een recent debat op uitnodiging van UNIZO uitlatingen had gedaan, uitlatingen die volgens Mercedes Van Volcem nergens op sloegen.

Waarheen en met welke centen?<...Lees Meer

Vandaag

Brugge:
Poezie van en met Delphine lecomte
WWI Remembrance Viering
platenbeurs en metal markt
Concert Giant Giant Sand
Brugse bioscopen:
 Blood ties 19:45
 Blood ties 17:00 19:45 22:30
 De Smurfen 2 14:30
 Gabrielle 17:00
 Gravity 14:30 17:00 20:00(3D) 20:15 22:30
 Grown ups 2 20:00 22:30
 Het vonnis 14:15 17:00 19:45 20:00 22:30
 Het vonnis 19:45
 La vie d'Adèle 16:00
 Malavita  17:00 20:00 22:30
 Manneke Maan 14:15
 Night train to lisbon 17:00
 Planes 14:30
 Planes 14:15
 Prisoners 22:15
 Sinterklaas en de Pietenschool  14:30 16:30
 Thor: The Dark World 22u30
 Turbo 14:30 17:30 20:00 22:30
 Turbo 14:15