Meer over Paul Jonckheere

Audio Verkiezing OCMW-raadsleden zorgt voor verrassing: Karin Robert van Groen toch verkozen

illustratieDe verkiezing van de OCMW-raadsleden door de pas verkozen Brugse gemeenteraad zorgde voor een verrassing. Er was immers reeds enkele dagen een gerucht dat Open VLD een deal had gemaakt met Vlaams Belang waardoor Groen zonder verkozene in de OCMW raad zou komen te zitten. Doordat er klaarblijkelijk 5 ongeldige en 3 blanco stemmen waren uitgereikt, en omdat minstens 1 lid van de meerderheid niet hun kandidaten aankruiste zoals vooropgesteld, werd Karin Robert van Groen echter toch verkozen, tot aanvankelijke paniek op oppositiebanken en vooral, tot de eerste onenigheid binnen de meerderheid: sp....Lees Meer

Audio Nieuwe Brugse gemeenteraadsleden leggen eed af

illustratieVanavond legden de 47 leden van de nieuwe Brugse gemeenteraad de eed af in de Gotische Zaal van het Brugse Stadhuis. Dat gebeurde tot grote verrassing niet in aaanwezigheid van afscheidnemend burgemeester Patrick Moenaert (CD&V;) die zijn kat stuurde naar de zitting en ook bleek te hebben verzaakt aan zijn verkozen ambt van gemeenteraadslid.

1 raadslid in de fout

Afscheidnemend Schepen Yves Roose moest dan ook als waarnemend burgemeester de eed afnemen. Dat deden eert de rechtstreeks verkozenen. sp.a brak de spitsaf met Annick Lambrecht dieals enige klaarblijkelijk de eed niet goed had...Lees Meer

Prijs compostmaand naar Assebroek

illustratieFrederiek Le Comte uit Assebroek is de Brugse winnaar van de wedstrijdvraag van 'Juni Compostmaand'. Schepen Hilde Decleer, bevoegd voor leefmilieu, en Paul Jonckheere, de voorzitter IVBO, overhandigden hem deze middag een compostvat vol tuingereedschap ter waarde van 250€. Thuiscomposteren De wedstrijd moest het thuiscomposteren mee in de belangstelling helpen krijgen. Thuiscomposteren raakt dankzij de inspanningen ondermeer de Brugse compostmeesters steeds meer ingeburgerd, vandaar dat er sinds 2008 een stapje verder gezet wordt naar kringlooptuinieren. Daarbij wil men tuinafval voor...Lees Meer

Audio IBVO gaat meer groene stroom produceren

illustratieOp de site van de afvalverbrandingsoven van de IVBO langs de Pathoekeweg in Brugge starten eerstdaags de werken voor de bouw van een nieuwe turbine. Die turbine moet de energie die vrijkomt bij de verbranding van afval, omzetten in groene elektriciteit of warmte. 4 keer groter De huidige turbine met een capaciteit van 4,2 Megawatt, wordt vervangen door een turbine die op piekmomenten tot 16 megawatt kan opwekken, wat gelijk staat aan de energievoorziening voor 16.000 gezinnen. Die investering was nodig omdat momenteel tweede derden van de energie die vrijkomt bij verbranding niet geb...Lees Meer

Vandaag

Brugge:
Poezie van en met Delphine lecomte
WWI Remembrance Viering
platenbeurs en metal markt
Concert Giant Giant Sand
Brugse bioscopen:
 Blood ties 19:45
 Blood ties 17:00 19:45 22:30
 De Smurfen 2 14:30
 Gabrielle 17:00
 Gravity 14:30 17:00 20:00(3D) 20:15 22:30
 Grown ups 2 20:00 22:30
 Het vonnis 14:15 17:00 19:45 20:00 22:30
 Het vonnis 19:45
 La vie d'Adèle 16:00
 Malavita  17:00 20:00 22:30
 Manneke Maan 14:15
 Night train to lisbon 17:00
 Planes 14:30
 Planes 14:15
 Prisoners 22:15
 Sinterklaas en de Pietenschool  14:30 16:30
 Thor: The Dark World 22u30
 Turbo 14:30 17:30 20:00 22:30
 Turbo 14:15