Meer over Geert Van Tieghem

Audio Waarom verdient de ene kabinetschef zoveel meer dan de andere

illustratieBrugge loopt op heel wat andere Vlaamse steden zoals Gent, Hasselt, … nogal achter, bij het een maken van de rechtspositieregeling voor hun stads- en OCMW-personeel: in Brugge lopen de rechtspositieregelingen en lonen van het personeel van de stad Brugge en anderzijds deze voor het personeel van het OCMW ver uiteen en gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) stelde dat 'een gelijkschakeling op termijn waarbij gestreefd moet worden naar een zo klein mogelijke budgettaire impact kansen en opportuniteiten biedt,... om meer structurele samenwerking tussen de stad en het OCMW te realiseren.... He...Lees Meer

Audio Dossier busschuilhuisjes JC Decaux stinkt

illustratieDe Brugse gemeenteraad keurde gisteren, meerderheid tegen oppositie, een dadingsovereenkomst goed die werd gesloten met de multinationale publiciteitsfirma JC Decaux. 'Het dossier waarbij de stad aan JC Decaux zowat 1 miljoen euro aan toegiften doet rond een zogenaamde schrijffout over de BTW in een contract over plaatsing van busschuilhuisjes stinkt,' zegt gemeenteraadslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) die het dossier in het vorige schepencollege naar eigen zeggen had geweigerd wegens onwetting en zich nu serieus kwaad maakte. 'Zou ik U zijn, ik zink in de grond van schaamte' scheerde ze ri...Lees Meer

Audio Stevige kritiek op loon kabinetschef burgemeester: 11.500 euro meer dan voorganger!

illustratieDe eerste Brugse gemeenteraad onder de nieuwe bestuursmeerderheid was, zoals algemeen werd verwacht, bijzonder pittig. Het begon met een bijzonder stevige aanpak van het toekomstakkoord, zoals de sumiere bestuursverklaring van het nieuwe bestuur wordt genoemd, maar ook over de eerste praktische manier van aanpakken van het nieuwe bestuur was er meteen wel wat te zeggen: de nieuwe kabinetschef van burgemeester Renaat Landuyt krijgt immers 11500 euro per jaar meer betaald dan zijn voorganger.

Oppositie ziedend

Geert Van Tieghem van N-VA vond dit absoluut niet kunnen, eerst en vooral al ...Lees Meer

Audio Verkiezing OCMW-raadsleden zorgt voor verrassing: Karin Robert van Groen toch verkozen

illustratieDe verkiezing van de OCMW-raadsleden door de pas verkozen Brugse gemeenteraad zorgde voor een verrassing. Er was immers reeds enkele dagen een gerucht dat Open VLD een deal had gemaakt met Vlaams Belang waardoor Groen zonder verkozene in de OCMW raad zou komen te zitten. Doordat er klaarblijkelijk 5 ongeldige en 3 blanco stemmen waren uitgereikt, en omdat minstens 1 lid van de meerderheid niet hun kandidaten aankruiste zoals vooropgesteld, werd Karin Robert van Groen echter toch verkozen, tot aanvankelijke paniek op oppositiebanken en vooral, tot de eerste onenigheid binnen de meerderheid: sp....Lees Meer

Audio Nieuwe Brugse gemeenteraadsleden leggen eed af

illustratieVanavond legden de 47 leden van de nieuwe Brugse gemeenteraad de eed af in de Gotische Zaal van het Brugse Stadhuis. Dat gebeurde tot grote verrassing niet in aaanwezigheid van afscheidnemend burgemeester Patrick Moenaert (CD&V;) die zijn kat stuurde naar de zitting en ook bleek te hebben verzaakt aan zijn verkozen ambt van gemeenteraadslid.

1 raadslid in de fout

Afscheidnemend Schepen Yves Roose moest dan ook als waarnemend burgemeester de eed afnemen. Dat deden eert de rechtstreeks verkozenen. sp.a brak de spitsaf met Annick Lambrecht dieals enige klaarblijkelijk de eed niet goed had...Lees Meer

N-VA lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen volledig

illustratieDe leden van N-VA Brugge keurden gisteren eenparig de ontwerplijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober goed.

Inclusief Francoise Van Hoorebeke

De lijst werd eerder deze week nog aangevuld met Françoise Van Hoorebeke (47), de directeur van het Woon- en Zorgcentrum "Herdershove" in Sint-Pieters, die bekendheid geniet als auteur van boeken over patiënten- en ouderenzorg. Met haar haalt de N-VA een autoriteit inzake gezondheidszorg binnen.. Daarmee ziet de lijst er nu dus zo uit: 1. Ann Minne-Soete 2. Paul Desender 3. Noelia Sanchez 4. Patrick Daels 5. Gudrun Platevo...Lees Meer

Vandaag

Brugge:
Poezie van en met Delphine lecomte
WWI Remembrance Viering
platenbeurs en metal markt
Concert Giant Giant Sand
Brugse bioscopen:
 Blood ties 19:45
 Blood ties 17:00 19:45 22:30
 De Smurfen 2 14:30
 Gabrielle 17:00
 Gravity 14:30 17:00 20:00(3D) 20:15 22:30
 Grown ups 2 20:00 22:30
 Het vonnis 14:15 17:00 19:45 20:00 22:30
 Het vonnis 19:45
 La vie d'Adèle 16:00
 Malavita  17:00 20:00 22:30
 Manneke Maan 14:15
 Night train to lisbon 17:00
 Planes 14:30
 Planes 14:15
 Prisoners 22:15
 Sinterklaas en de Pietenschool  14:30 16:30
 Thor: The Dark World 22u30
 Turbo 14:30 17:30 20:00 22:30
 Turbo 14:15