Meer over Patrick Daels

Audio N-VA tevreden nu Brugge toch inschrijft op Rechtenverkenner

illustratieN-VA Brugge is tevreden, dat het stadsbestuur in is gegaan op de vraag van de N-VA gemeenteraadsfractie, bij monde van Ann Soete, om zich aan te sluiten op de 'rechtenverkenner'. Het college van burgemeester en schepenen heeft hierop inmiddels positief gereageerd en heeft de deelname nu in de beleidsnota, die nog steeds in voorbereiding is, opgenomen. Dit "voorschot op de langverwachte beleidsnota" stemt gemeenteraadslid Patrick Daels van N-VA alvast tevreden.

Rechtenverkenner?

De Rechtenverkenner is een instrument dat mensen die op zoek gaan naar sociale voordelen zoals subsidies via...Lees Meer

Audio Fietsparking voortaan ook voor werkende Bruggelingen

illustratieDe werkwijze om gebruik te kunnen maken van de nieuwe ondergrondse fietsparking op 't Zand kreeg onlang kritiek, en klaarblijkelijk heeft uitbater Interparking de aanpak inmiddels aangepast. Voor de fietsparking moest men een badge bestellen bij interparking Brugge, waar alles heel vlot per e-mail verloopt en de vrager een antwoord krijgt binnen het halfuur, met bevestiging dat de badge kan afgehaald worden.  "Helaas een probleem", stelt gemeenteraadslid Patrick Daels van N-VA, "want de badge moest je zelf gaan afhalen ten kantore in de Hoefijzerlaan 12, van maandag tot vrijdag 8u30-16u15. Voo...Lees Meer

Audio Verkiezing OCMW-raadsleden zorgt voor verrassing: Karin Robert van Groen toch verkozen

illustratieDe verkiezing van de OCMW-raadsleden door de pas verkozen Brugse gemeenteraad zorgde voor een verrassing. Er was immers reeds enkele dagen een gerucht dat Open VLD een deal had gemaakt met Vlaams Belang waardoor Groen zonder verkozene in de OCMW raad zou komen te zitten. Doordat er klaarblijkelijk 5 ongeldige en 3 blanco stemmen waren uitgereikt, en omdat minstens 1 lid van de meerderheid niet hun kandidaten aankruiste zoals vooropgesteld, werd Karin Robert van Groen echter toch verkozen, tot aanvankelijke paniek op oppositiebanken en vooral, tot de eerste onenigheid binnen de meerderheid: sp....Lees Meer

Audio Nieuwe Brugse gemeenteraadsleden leggen eed af

illustratieVanavond legden de 47 leden van de nieuwe Brugse gemeenteraad de eed af in de Gotische Zaal van het Brugse Stadhuis. Dat gebeurde tot grote verrassing niet in aaanwezigheid van afscheidnemend burgemeester Patrick Moenaert (CD&V;) die zijn kat stuurde naar de zitting en ook bleek te hebben verzaakt aan zijn verkozen ambt van gemeenteraadslid.

1 raadslid in de fout

Afscheidnemend Schepen Yves Roose moest dan ook als waarnemend burgemeester de eed afnemen. Dat deden eert de rechtstreeks verkozenen. sp.a brak de spitsaf met Annick Lambrecht dieals enige klaarblijkelijk de eed niet goed had...Lees Meer

Audio N-VA-motorrijders willen busstroken open voor motoren

illustratieEnkele Brugse motorrijdende politici van N-VA vragen om de busstroken open te stellen voor motor- en scooterrijders. Volgens Patrick Daels, die dagdagelijks met zijn BMW R1100 RT rondtoert is de Baron Ruzettelaan een schoolvoorbeeld van de mogelijkheden: het verkeer staat hier dagelijks stil tijdens de spits en als je de busstroken opnieuw volwaardige rijstroken maakt zou het hier wellicht veel beter gaan, maar helaas wordt niet ingegaan op dit voorstel en dus moeten er voorlopig andere maatregelen genomen: steeds meer mensen rijden met de motor en laten hun auto aan de kant staan waardoor ze ...Lees Meer

N-VA lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen volledig

illustratieDe leden van N-VA Brugge keurden gisteren eenparig de ontwerplijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober goed.

Inclusief Francoise Van Hoorebeke

De lijst werd eerder deze week nog aangevuld met Françoise Van Hoorebeke (47), de directeur van het Woon- en Zorgcentrum "Herdershove" in Sint-Pieters, die bekendheid geniet als auteur van boeken over patiënten- en ouderenzorg. Met haar haalt de N-VA een autoriteit inzake gezondheidszorg binnen.. Daarmee ziet de lijst er nu dus zo uit: 1. Ann Minne-Soete 2. Paul Desender 3. Noelia Sanchez 4. Patrick Daels 5. Gudrun Platevo...Lees Meer

Vandaag

Brugge:
Poezie van en met Delphine lecomte
WWI Remembrance Viering
platenbeurs en metal markt
Concert Giant Giant Sand
Brugse bioscopen:
 Blood ties 19:45
 Blood ties 17:00 19:45 22:30
 De Smurfen 2 14:30
 Gabrielle 17:00
 Gravity 14:30 17:00 20:00(3D) 20:15 22:30
 Grown ups 2 20:00 22:30
 Het vonnis 14:15 17:00 19:45 20:00 22:30
 Het vonnis 19:45
 La vie d'Adèle 16:00
 Malavita  17:00 20:00 22:30
 Manneke Maan 14:15
 Night train to lisbon 17:00
 Planes 14:30
 Planes 14:15
 Prisoners 22:15
 Sinterklaas en de Pietenschool  14:30 16:30
 Thor: The Dark World 22u30
 Turbo 14:30 17:30 20:00 22:30
 Turbo 14:15