Nieuws uit de Brugse regio

Waarom verdient de ene kabinetschef zoveel meer dan de andere


Audio Reportage
Waarom verdient de ene kabinetschef zoveel meer dan de andere
Brugge, woensdag 29/5/2013. Brugge loopt op heel wat andere Vlaamse steden zoals Gent, Hasselt, … nogal achter, bij het een maken van de rechtspositieregeling voor hun stads- en OCMW-personeel: in Brugge lopen de rechtspositieregelingen en lonen van het personeel van de stad Brugge en anderzijds deze voor het personeel van het OCMW ver uiteen en gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) stelde dat 'een gelijkschakeling op termijn waarbij gestreefd moet worden naar een zo klein mogelijke budgettaire impact kansen en opportuniteiten biedt,... om meer structurele samenwerking tussen de stad en het OCMW te realiseren.... Het voeren van een uniform, performant en geïntegreerd personeelsbeleid moet steevast op termijn efficiëntie- en geldwinst genereren, zal zorgen voor minder personeelsmatige obstakels voor samenwerking en kan ook een zeker groepsgevoel stimuleren'. Maar Brugge hinkt dus achterop, vandaar een oproep aan het stadsbestuur op 'om daar spoedig meer werk van te maken, doch we vrezen dat daarvoor de politieke wil ontbreekt'. In zijn antwoord hierop verwees schepen Jos Demarest naar de beleidsnota en wees erop dat er voorzichtig zal moeten gehandeld worden en 'dat dat een lang verhaal zal worden, langer dan de 6 jaar van de legislatuur', waarop Van Tieghem dat 'wel zeer langzaam vond... In Gent deed men dat in twee jaar tijd...'

Lonen Kabinetschefs

'En nu we het toch over een gelijke verloning hebben, in de gemeenteraadszitting van 29 januari werd de kabinetstoelage voor de kabinetschef van de burgemeester meer dan verdubbeld, een stijging met bijna 10.000 euro bruto op jaarbasis. Een verhoging die wij van N-VA-Brugge in deze tijden van budgettaire schaarste ongepast vinden, en ik vraag me af of de kabinetschef van de voorzitter van het OCMW evenveel verdient. De personeelsdienst meldde immers aan de ondernemingsraad dat de gelijke verloning van beide kabinetschefs door het stadsbestuur werd gevraagd en verdedigd. Vreemd, want in de gemeenteraadszitting van 29 januari 2013 werd die verhoging staalhard en manifest ontkend door het stadsbestuur … Hoe zit dit nu?', vroeg Vantieghem verder. OCMW voorzitter Dirk De Fauw (CD&V;) stelde dat zijn kabinetsmedewerker aanzienlijk minder verdient, waarop Mercedes Van Volcem (Open VLD) zich de logische vraag stelde of die medewerker dan niet zo goed is als de kabinetschef van de burgemeester of als die minder veeleisend is? Schepen Boudewijn Laloo (CD&V;) bevoegd voor de stadsfinanciën moest om de een of de andere reden smakelijk lachen om de opmerking van Van Volcem, terwijl Dirk De Fauw stelde 'een zeer goede medewerker' te hebben.

Het waarom van de ongelijke behandeling tussen de verloning van beide kabinetschefs blijft in Brugge alvast een politiek raadsel …

(FN-Eigen Berichtgeving)

FN
Meer over Economie    Tewerkstelling    Politiek    CD&V;    N-VA    Open VLD    sp.a    Dirk De Fauw    Mercedes Van Volcem    Jos Demarest    Sociaal    Geert Van Tieghem    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag