Nieuws uit de Brugse regio

Stad verbiedt rechtstreekse uitzending van gemeenteraad

Stad verbiedt rechtstreekse uitzending van gemeenteraad
Brugge, vrijdag 18/10/2013. De voorzitter van de Brugse gemeenteraad, André Van Nieuwkerke, heeft de Stadsomroep vanavond in het stadhuis formeel op de hoogte gebracht, dat de Brugse gemeenteraad zeker tot december niet live op het internet mag worden uitgezonden door de Stadsomroep. Eerder had de burgemeester in een interview met Het Nieuwsblad enkel wat vragen 'over de plaats van de camera's. Ze mogen niet in de weg staan.' Volgens Van Nieuwkerke moet er echter om veel meer redenen 'een paar maanden worden uitgesteld om eens goed na te denken over de implicaties.' Zo zou volgens de voorzitter van de raad in het partijvoorzittersoverleg onder meer gebleken zijn dat er 'heel wat raadsleden vragen hebben rond mogelijke schending van hun privacy'. Van Nieuwkerke vreest ook 'dat de aanwezigheid van een live camerabeeld zou kunnen leiden tot toenemende profileringsdrang van raadsleden en extra lange en irrelevante interventies.'

Oppositie spreekt tegen

De oppositie spreekt Van Nieuwkerke alvast tegen, daar waar hij het had over 'heel wat raadsleden met vragen rond mogelijke schending van hun privacy'. Ann Soete (N-VA) 'heeft liever dat de camera's vooraan staan, zodat alles en iedereen goed in beeld komt. Privacy? 't Is toch een openbare zitting?' Volgens Alain Quataert, fractieleider van VB in de gemeenteraad 'hebben onze raadsleden zeker geen vragen rond mogelijke schending van hun privacy. Integendeel... Het gaat om een openbare zitting waar wij onze kiezers en alle Bruggelingen vertegenwoordigen. Daar moeten we ons dus naar toe gedragen en daar is een camera zeker welkom om vast te stellen wie zich hoe opstelt in de raad. En profileringsdrang is denk ik een beetje eigen aan het politicus zijn? Daar zou ik in een gemeenteraad toch ook geen kwaad in willen zien.'

Eigen camera

Daarnaast vernemen wij inmiddels dat de stad nu plots ook zelf een private partner (het zal wellicht om iedere kandidaat behalve de Stadsomroep gaan?) zou aan het zoeken zijn, om zelf een uitzending van de gemeenteraad te realiseren, 'die aan bepaalde kwaliteitseisen van de stad zou kunnen voldoen.' Volgens Van Nieuwkerke 'moet de gemeenteraad daarom zelf eerst beslissen, of ze de camera van de Stadsomroep in de raadszaal toelaat en zo ja onder welke voorwaarden en moeten die voorwaarden in een contract worden vastgelegd. Een contract dan dan ook nadrukkelijk op naleving zal worden gevolgd'.

Gelijkheidsbeginsel en vrijheid van ondernemen

Momenteel wordt de gemeenteraad reeds op beeld opgenomen door Focus TV. Daarover is de gemeenteraad nooit geconsulteerd geweest, laat staan dat Focus TV zich aan bepaalde inhoudelijke voorwaarden in een contract zou onderwerpen. Duidelijk is dus in elk geval dat De Stadsomroep niet gelijk behandeld wordt als andere media. Wat de een mag, mag de ander niet. En ook de vrijheid van verschillende ondernemingen om op gelijke voet met elkaar in concurrentie te treden lijkt duidelijk niet gegarandeerd. Bovendien blijkt de stad ondertussen eerste stappen te ondernemen om zelf in rechtstreekse concurrentie met het privaat initiatief van De Stadsomroep te willen treden met belastingsgeld. Rechtstreekse concurrentie met een eigen lokaal nieuwsmedium dat de voorbije maand duizenden euro' heeft geïnvesteerd in extra apparatuur om een hoogwaardige kwaliteitsuitzending mogelijk te maken: De drie hoogwaardige TV-camera's met PZT sturing camera's, een 10 kanaals digitale regietafel, titelgenerator en een massa kabel en toebehoren werden aangekocht voor een voor een vrijwilligersorganisatie als De Stadsomroep bijzonder groot project.

Persvrijheid

Volgen de Stadsomroep is dat in dit geval ook een vrij ernstige aantasting van de persvrijheid. Als media niet vrijelijk hun wijze van berichtgeving kunnen vastleggen, kunnen ze het wel schudden. De Stadsomroep vond al langer dat de politieke discussies thuis moesten kunnen worden gevolgd en bracht al jaren een audio-verslag van de gemeenteraad, iets wat de vorige burgemeester ooit formeel had verboden, een beslissing waarop hij later moest terugkomen. Het was dan ook de logica zelve dat de Stadsomroep haar jarenlange ervaring op dat vlak wilde verruimen, toen de burgemeester zich tijdens de vorige gemeenteraad, met duidelijke instemming van die raad, zich principieel voorstander noemde van het via het internet op het computerscherm verspreiden van het debat, zoals steden als Gent, Kortrijk en Oostende al doen.

Geen Brugse Villa Politica

Het technisch voorstel van de Stadsomroep ging echter veel verder dan dat van die andere steden. Ons plan was om met drie camera's te werken om zowel de burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden als een overzicht van de hele zaal aan te bieden vanaf een regie waar we op afstand konden inzoomen op wie aan het woord is. Hoewel dat voor de eerste uitzending nog niet gepland was, zouden later vooraf en achteraf ook commentaren en interviews mogelijk zijn: een soort Villa Politica, maar dan in het heel klein. Daarvoor heeft de Stadsomroep meer dan 10.000 euro geïnvesteerd in hoogtechnologisch materiaal: het beste wat we konden kopen. 'Als er uitgezonden wordt, dan moet dat toch met een bepaald professionalisme gebeuren,' zei de burgemeester deze week in Het Nieuwsblad, en dat wilde de Stadsomroep ook brengen, zonder dat daarvoor een euro aan belastingscenten wordt uitgegeven. We hadden aan de voorzitter van de gemeenteraad André Van Nieuwkerke zelfs voorgesteld om het beeld ook op twee schermen in de gemeenteraadszaal te projecteren, zodat het publiek, dat nu op de rug van de raadsleden zit te kijken een beter beeld van het gebeuren te geven. Nog een idee dat de stad zich nu wellicht zelf, maar dan wel op kosten van de burger, zal uitvoeren. Het ziet er naar uit dat er zeker tot december geen Brugse Villa Politica komt, en als de stad volhardt in haar plannen om zelf de gemeenteraad op het internet te zetten, in rechtstreekse en volgens de Stadsomroep volkomen onwettige concurrentie met het privé initiatief, kunnen we straks wellicht de boeken neer leggen, nog voor een een eerste uitzending komt. De 'nieuwe wind van openheid' van het nieuwe Brugse stadsbestuur blijkt ook in dit geval een sterk luchtje met zich mee te dragen.

Toch uitzending?

De Stadsomroep zal dinsdag alsnog proberen de gemeenteraad uit zenden, in het gezelschap van een gerechtsdeurwaarder en on beroepend op de vrijheid van nieuwsgaring. Burgers en journalisten hebben in democratische regimes zoals we dat in Vlaanderen vermoeden immers het recht hebben om nieuws en informatie te verzamelen, zonder inmenging van wie dan ook. Het is een Europees basisrecht van iedere burger "om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen en te garen zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen". De algemene Europese regel stelt dat de overheid zich moet onthouden van inmenging, om de vrije nieuwsgaring niet te frustreren. En de openbaarheid van de gemeenteraadszitting is volgens het Vlaamse gemeentedecreet ook geen recht van de burger, maar een plicht van de overheid. Een plicht die men in Brugge op geheel eigen wijze invult.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)
Meer over Economie    Media    Opinie    Politiek    CD&V;    N-VA    Ann Soete    Andre Van Nieuwkerke    Alain Quataert    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag

Brugge:
Johannespassie
Groot Brugs Jeugdboekenfeest
Brugse bioscopen:
 12 Years a Slave 19:45
 300: Rise of an Empire  20:00 22:30
 A weekend in Paris 19:45
 Captain America: The Winter Soldier 14:00 17:00 19:45 22:15
 De Behandeling 19:45
 Diplomatie 17:00
 Halfweg 20:00
 Ida 14:15
 K3 Dierenhotel 14:15 16:45
 Killl your darlings 19:45
 La Grande Bellezza 19:45
 Mr. Peabody and Sherman  14:30
 Non-stop 17:00 22:30
 Nymphomaniac II 14:15
 Philomena 14:15
 Pompeii 22:45
 That Awkward Moment 22:45
 The Book Thief 17:00
 The Grand Budapest Hotel 17:00
 The Lego Movie  14:00 14:15 16:45
 The Monuments Men   17:00 20:00
 The Wind Rises 14:15
 Three Days to Kill 14:00 16:45 19:45 22:30
Regiovoetbal
Eerste Provinciale
VG Oostende - K. SV De Ruiter Roes. AMC
R. Knokke FC - FC Helkijn om 15:00u
Tweede Provinciale A
K. SV Jabbeke - E. Brugge om 15:00u
K. SV Koekelare - K. FC Heist om 15:00u
S.V.D. Kortemark - FC Veldegem om 15:00u
VV Westkapelle - SK Torhout om 15:00u
Derde Provinciale A
K. RC De Panne - K. FC Moerkerke om 15:00u
SV Loppem - Davo Westende om 15:00u
K. SK Steenbrugge - K. SC Beernem om 15:00u
Z. Zeebrugge - K. EG Gistel om 15:00u
HO Oedelem - K. SK Wenduine om 15:00u
K.V.C.S.V. Oostkamp - K. SV Nieuwpoort om 15:00u
Derde Provinciale C
K. Dar. Ruddervoorde - F.C.E. Kuurne om 15:00u
Vierde Provinciale B
Jong Male - Sp. Keiem om 15:00u