Nieuws uit de Brugse regio

Nieuwe kantoor voor politie en bevolking Sint-Pieters nog niet voor morgen


Audio Reportage
Nieuwe kantoor voor politie en bevolking Sint-Pieters nog niet voor morgen
Brugge, donderdag 19/9/2013. Tijdens de gemeenteraad van afgelopen dinsdag werd ook het ontwerp RUP Tempelhof goedgekeurd. Eind vorig jaar zijn die plannen voorgelegd aan de bewoners en enkele voorgestelde aanpassingen werden opgenomen rekening houdend met de noden van het sportpark en de recreatieve route tracé Blankenbergse Dijk en de nog te realiseren spoorwegdoorgang. Volgens gemeenteraadslid Georgina Denolf blijven enkele eigenaars vinden dat de site Catharina Press en het sportpark Tempelhof nogal apart wordt bekeken.

Vraag

Denolf vroeg het college om naast de sportvoorzieningen die kunnen uitgebreid worden op de site van de voormalige drukkerij de mogelijkheid te onderzoeken om er een nieuw gebouw op te trekken voor de politie en bevolkingsdienst langs de Sint-Pieterskaai, die daar momenteel verre van ideaal gehuisvest is: oubollig en ondermaats zowel voor de medewerkers als voor de ontvangst van de burger,' zei Denolf letterlijk. Ook het cultuurcentrum 'De Dijk' barst zowat uit zijn voegen, de diensten zijn uitgebreid met het geven van warme maaltijden. Er is een bureau gevestigd voor de buurtwerker die gedeeld wordt door de sociale dienst van het OCMW. Dit laatste is zeker niet zo'n comfortabele regeling omdat een gesprek vooral in de privésfeer plaatsvindt,' vond Denolf die daarom, en niet voor het eerst, vroeg om de mogelijkheid te onderzoeken, een gebouw te voorzien voor politie en de bevolkingsdienst en sociale dienstverlening. 'Ik heb er goede hoop op dat deze realisatie een verfraaiing van deze buurt zal zijn, met een optimalisering van sportmogelijkheden en dienstverlening, die zal bijdragen voor het welzijn van alle bewoners in Sint-Pieters en ik hoop op een snelle realisatie,' besloot Denolf.

Diplomatiek njet

Haar partijgenoot, schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon, antwoordde dat de verschillende uitbreidingsmogelijkheden wel bestaan en 'dat het college zich hier nog over moet beraden'. Diplomatieke taal voor: "we hebben hiervoor geen centen"?

(FN-Eigen Berichtgeving)

FN
Meer over Ruimtelijke Ordening    Politiek    CD&V;    Sint-Pieters    Georgina Denolf    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag