Nieuws uit de Brugse regio

Schepen Pierins: kritiek op Brugs groenonderhoud onterecht


Audio Reportage
 Schepen Pierins: kritiek op Brugs groenonderhoud onterecht
Brugge, woensdag 18/9/2013. In de gemeenteraad zei schepen voor Groen Philip Pierins (sp.a) gisterenavond dat de kritiek op het Brugse groenonderhoud onterecht is. De uitlating kwam er op een interpellatie van Alain Quataert van Vlaams Belang, die 'structurele problemen bij het onderhoud van het groen' meent vast te stellen en zich afvraagt of dit eventueel 'een beleidskeuze' zou zijn.

Stevige kritiek

'Een aantal jaren geleden was het een goed gevuld hoofdstuk in het verslag van de stedelijke ombudsman en nog elke zomer stellen heel wat burgers zich vragen over het onderhoud van het openbaar groen door de stad Brugge. Let wel : we zijn een groene stad, met veel parken, pleinen en openbaar groen. Geen Bruggeling die daarmee problemen heeft, integendeel. Ook wij niet. Ook geen verwijt aan de groendienst : daar moet men roeien met de riemen die men heeft en de toegestane middelen die beschikbaar zijn,' zei Quataert. 'De opmerkingen en vragen vanuit de bevolking zijn volgens ons nochtans vaak terecht en gaan over welig tierend onkruid langs openbare wegen, wandel- en fietspaden, over ver overhangende takken die zonlicht wegnemen en in de herfst voor veel bladoverlast zorgen, zoals verstopte riolen of boomvruchten die voortuinen vullen. Ook vaak gesignaleerd : stuwende wortels van bomen die tegels doen barsten en voor oneffen voetpaden zorgen. Enkele concrete voorbeelden die mij deze zomer gemeld werden en die ik ter plaatse bevestigd heb gezien zoals in de Balstraat: de hele straat lang staat het onkruid hoog tegenEen aantal jaren geleden was het een goed gevuld hoofdstuk in het verslag van de stedelijke ombudsman en nog elke zomer stellen heel wat burgers zich vragen over het onderhoud van het openbaar groen door de stad Brugge...

Beleidskeuze?

'En dit brengt ons bij enkele principiële beleidsvragen,' stelde Quataert: 'moet de bevolking leren leven met niet perfect onderhouden openbaar groen, met kruiden zoals een voormalig groenschepen aan het onkruid een nieuwe benaming gaf ? En vereist een opgedreven groenonderhoud, dat de jaarlijks terugkerende klachten vanuit de bevolking kan doen afnemen, misschien teveel personeel en werkingsmiddelen? Of is het nieuw bestuur bereid om prioriteit te geven aan niet alleen een groene stad, maar ook een nette en mooi onderhouden groene stad, daarvoor dan ook voldoende mensen en middelen te voorzien?

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het antwoord van schepen voor Groen Philip Pierins was overduidelijk: 'Brugge gebruikt niet langer chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruidbestrijding, maar past de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer toe. Dit betekent dat er een opbouw is van kruid-, struik- en heesterlagen en ten slotte hoogstambomen. Bestrijding van ongewenste kruiden gebeurt volledig mechanisch. Dit vraagt inderdaad een zekere gewenning van de bevolking, maar vanuit milieustandpunt is dit absoluut een grote verbetering. En groenonderhoud is ook afhankelijk van het weer: bij erg groeizaam weer is het niet altijd mogelijk om met het huidige personeelsbestand onmiddellijk alle groenzones perfect te onderhouden, dat is nu eenmaal eigen aan openbaar groen. Een voorbeeld : gras wordt in regel om de 10 dagen gemaaid maar sommige burgers maaien tussentijds de groenstroken voor hun eigen woning, wat wij uiteraard op prijs stellen. En ik stel vast dat de bevolking meestal veel begrip voor opbrengt voor het beheer van de stad. Vragen over het onderhoud die via het Meldpunt worden gesteld, worden steeds met de nodige duiding beantwoord, zodat de burger weet welk beleid de stad voert,' zei Pierins.

Plichten burger


'Tot slot wil ik nog eens wijzen op de plichten van de burger,' vervolgde de schepen. 'Volgens de Politieverordening van Brugge is elkeen er toe gehouden het voetpad en de greppel voor zijn deur net en onkruidvrij te houden. Wanneer dit niet gebeurt, zal de Preventiedienst de bewoners hierop aanspreken. In de meeste gevallen is dit voldoende, de hardleerse uitzonderingen zijn op één hand te tellen. In het voorbeeld van de Balstraat: daar is het inderdaad zo dat de eigenaar van de lange blinde muur de strook tot op een meter van de muur moet onderhouden. Aan de andere straatkant is de straatkant aan het Museum voor Volkskunde wel goed onderhouden. Maar doe mensen aan de andere kant van de straat moet wel ook meedoen aan het grote verhaal. Stel je voor dat de stad aan alle grote gebouwen die niet van de stad zijn zelf het onderhoud zouden moeten doen!' besloot een slagvaardige Pierins.

(FN-Eigen berichtgeving/Foto: Archief)

FN
Meer over Milieu    Techniek    Tewerkstelling    Politiek    Vlaams Belang    sp.a    Philip Pierins    Alain Quataert    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag