Nieuws uit de Brugse regio

Zit Brugse meerderheid achter opzegging huur N-VA secretariaat?


Audio Reportage

Brugge, dinsdag 3/9/2013. Volgens N-VA provincieraadslid en voormalig lokaal partijvoorzitter Tijl Waelput (N-VA) zitten de Brugse meerderheidspartijen achter de opzegging van de huur van het N-VA secretariaat in een lokaal in de voormalige legerkazerne in de Peterseliestraat. Het lokale N-VA partijbesuur maakt gewag van 'machtsmisbruik van de meerderheidspartijen om een politieke tegenstander te treffen'.

Voorgeschiedenis

Sinds vorig jaar is het secretariaat van N-VA Brugge gevestigd. Het gebouw werd in de vorige legislatuur door Stad Brugge aangekocht met het oog op het realiseren van een bouwproject met sociale woningen. Om het gebouw te vrijwaren van verloedering tijdens de naar verwachting lange voorbereidingsfase wordt het tijdelijk verhuurd. Hiervoor werd de Brusselse firma Entrakt, gespecialiseerd in tijdelijke verhuring van leegstaande gebouwen, aangesteld. De bezetting is op dit ogenblik geen groot succes onder andere omdat het stadsbestuur talmde met de uitvoering van enkele noodzakelijke werken en formaliteiten zoals keuring van de elektriciteit van de lokalen op de eerste verdieping. Slechts een 7-tal van de 40 beschikbare lokalen is op dit ogenblik verhuurd. N-VA maakte destijds deel uit van de meerderheid en huurde één van de lokalen.

Verdacht

'Het is zeer verwonderlijk dat het contract met N-VA zonder opgave van reden plots wordt opgezegd. De firma Entrakt heeft er gezien de lage bezetting zeker geen belang bij maar wordt hiertoe blijkbaar om politieke redenen gedwongen,' zegt Tijl Waelput verbolgen : 'dit is puur machtsmisbruik van de meerderheidspartijen om een politieke tegenstander te treffen. Het illustreert bovendien het bedenkelijke intellectuele niveau van sommige Brugse bestuurders die hun tijd verdoen met machtsmisbruik en kinderachtig pestgedrag in plaats van zich om goed bestuur met toekomstvisie voor deze stad te bekommeren'.

Partijwerking niet echt in gedrang?

Ook fractieleidster Ann Soete (N-VA) betreurt 'dat de werking van de Brugse N-VA fractie schade toegebracht wordt. Het lokaal wordt als kantoor, opslagruimte voor materiaal en vergaderlocatie van de gemeenteraadsfractie en de afdeling gebruikt. Het is onmogelijk om op korte termijn een alternatief te vinden. Maar we laten ons door deze laakbare actie niet ontmoedigen', zegt Ann Soete, 'integendeel!'

Pietje Pek

Een andere bekende huurder in dezelfde locatie is de kinderopvang Pietje Pek, van schepen Mieke Hoste (sp.a). Bij hen is de huur, volgens navraag door de redactie deze middag, alvast (nog?) niet opgezegd.

Vanwege het stadsbestuur ontvingen we tot nog toe geen commentaar.

(FN-Meegedeeld-N-VA en Eigen Berichtgeving)
Meer over Economie    Politiek    N-VA    sp.a    Mieke Hoste    Ann Soete    Huisvesting    Erfgoed    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag