Nieuws uit de Brugse regio

Voka: te weinig aandacht voor bedrijven in het onderwijs


Audio Reportage
Voka: te weinig aandacht voor bedrijven in het onderwijs
Brugge, maandag 2/9/2013. Voka, de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vindt vandaag 1 september, dat er meer moet gedaan worden om bedrijven en scholen op om nauwer bij elkaar te betrekken. 'Wij stellen een pact voor tussen bedrijven overheid en onderwijs, want gericht onderwijs is van cruciaal belang om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt er zijn wel heel wat goede initiatieven, maar die zijn vaak te versnipperd. Het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid moeten nauwer samenwerken om meer kinderen en jongeren klaar te stomen voor een job in onze bedrijven,'zegt directeur-generaal Hans Maertens. 'Doordat veel initiatieven die de brug proberen te slaan tussen het onderwijs en bedrijven, zoals bedrijfsbezoeken, stages, werkplekleren, samenwerkingen rond eindwerken, mini-ondernemingen onvoldoende gecoördineerd gebeuren missen we de doelstelling om zo mogelijk alle jonge mensen in contact te brengen met het bedrijfsleven en er relevante ervaring op te doen.

Te weinig technisch opgeleiden

'De instroom in het technisch onderwijs daalt jaarlijks bij zoverrren dat egen 2017 een daling van 20% wordt voorspeld. De overheid kan en moet meer doen door samenwerkingen tussen bedrijven en het onderwijs beter te faciliteren,' hiermee verwijzend naar bijvoorbeeld Bombardier in Brugge, waar leerlingen van het zevende jaar fotolassen van het VIT een aantal lessen in de fabrieksgebouwen van het bedrijf volgde (foto): 'Voor die scholieren is dat een grote troef, omdat ze erg praktijkgericht hebben kunnen werken, terwijl het voor het bedrijf nuttig is dat het onderwijs afgestemd wordt op de realiteit van het werkveld. Ook werkplekleren is een cruciaal element om te zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het biedt leerlingen een uitstekende gelegenheid om al tijdens hun beroeps- of technische opleiding praktische beroepservaring op te doen én om lokale bedrijven te leren kennen. " Wij zijn vanuit Voka bereid om het systeem te promoten en ondernemingen daarin te begeleiden, maar dat kan niet zonder dat de overheid scholen stimuleert om die weg in te slaan.

(FN-Meegedeeld-VOKA)

FN
Meer over Economie    Onderwijs    Jongeren    Politiek    Ondernemen    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag