Nieuws uit de Brugse regio

Alain Quataert (VB) beleidsplan en verklaringen aan kranten stemmen niet overeen


Audio Reportage
Alain Quataert (VB)  beleidsplan en verklaringen aan kranten stemmen niet overeen
Brugge, woensdag 26/6/2013. In een marathonzitting van de Brugse gemeenteraad werd dinsdagavond en -nacht het Brugse Beleidsplan voor de komende 6 jaar besproken. De komende dagen brengt de stadsomroep onder meer dat volledige debat. Alain Quataert (Vlaams Belang) stelde onder meer dat het beleidsplan en de andere plannen die het college blijkens recente krantenknipsels blijkt te hebben niet altijd even goed op elkaar afgestemd zijn.

Eerst kijken wat financieel kan

"Ik hou als uitgangspunt bij de gedetailleerde bespreking van het beleidsplan, toch indachtig, dat de burgemeester eerder heeft laten verstaan dat dit beleidsplan eerst nog aan de budgettaire mogelijkheden moet afgetoetst worden, dat er van de beleidsplanning nog kan afgeweken worden, dat het met andere woorden geen evangelie is, noch een rood boekje, al heb ik bij dat laatste toch mijn twijfels. Een 'intentieverklaring' lijkt me dan ook een gepaster naam voor dit document, dan de benaming 'beleidsplan'.

Wat de budgettaire mogelijkheden betreft, wordt er veel hoop gesteld op de nochtans onzekere Europese subsidiepot. Voor de veel besproken en lang aangekondigde grote projecten wacht men op een aanbod van privaat investeerders. Dit niet zozeer om te beklemtonen dat een socialist ook liberaal kan zijn, maar eerder een andere manier om te zeggen dat de eigen reservefondsen van de stad zo goed als op zijn. En ongetwijfeld rekent men ook, maar dat schrijft men er liever niet bij, op de ijverige inzet van Seris, dat het jongste jaar voor spectaculaire parkeerretributie-ontvangsten voor de stadskas aan het zorgen is. Voor de autobestuurders reserveert men wel de weinig hoffelijke slogan 'tot aan 't Zand en niet verder', maar ik ben er zeker van dat er wel op dezelfde autobestuurders zal gerekend worden om het ontvangstenbudget in evenwicht te houden.

Ik vraag me trouwens af hoe de schepenen nog per auto hun schepenparking op de Burg zullen bereiken, als de omliggende straten afgesloten worden voor autoverkeer, hetzij permanent, hetzij op de dagen dat schepen Annick een loopwedstrijd organiseert. Of wordt die schepenparking dan toch eindelijk afgeschaft ? Het staat alleszins niet in het beleidsplan. Als symboliek zou het wel tellen, mochten enkel nog de schepenen in het autoluwe Brugge terecht kunnen met hun wagen, tot voor de deur van hun kabinet en de rest van bevolking per auto de stad niet meer inmag.

Wat de parkeervoorzieningen betreft, lezen we wel dat er geen parking komt op het Oud Sint-Jan, wel een grote parking aan de Bloedput. Dat is een project dat door de vorige coalitie gelanceerd werd onder de naam 'project 2020' en dus mogelijk niet eens door deze coalitie voltooid zal worden. We steunen volledig de intentie om kortparkeerzones te voorzien in de randgemeenten, aan kleine middenstandszaken. Het wordt hier wel zaak om een goed evenwicht te bewaren tussen bewonersparkeren en kortparkeren.

Maar op mobiliteitsvlak mis ik toch een paar belangrijke zaken : geen woord over de problematische toegangswegen in de randgemeenten, zoals de Torhoutse, de Maalse en de Koolkerkse Steenweg. Steenwegen die nochtans dringend aangepakt moesten worden, iets waar iedereen het de voorbije jaren over eens was, zelfs de rode lopers in het geval van de Koolkerkse Steenweg.

Voor de kleinere bussen is men volledig afhankelijk van De Lijn; De Lijn die bespaart, bushaltes wegneemt, geen geld meer over heeft voor nieuwe bushokjes en volstrekt eigengereid handelt. Ik ben blij voor de kustgemeenten, waar ons Zeebrugge ook deel van uitmaakt, dat De Lijn gaat investeren in de kusttram, al valt te vrezen dat dit repercussies zal hebben voor Brugge : zeker wat betreft de lightrail, met een traject van Zeebrugge tot aan de eeuwige landbouwvelden van de Chartreuse, een fantoom dat al tien jaar af en toe opduikt zoals het monster van Loch Ness, maar ook telkens weer in de vergetelheid geraakt.

Over het voetbalstadion nog altijd geen woord, toch niet vanwege de burgemeester. De burgemeester werkt in stilte, wat niet wegneemt dat hij minstens een signaal had kunnen uitsturen bij zijn aantreden. Een signaal dat hij er als burgemeester alles, maar dan alles zou aan doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt, om te vermijden dat Club naar Jabbeke of Aalter zou kunnen verhuizen, een gerucht dat nu toch al jarenlang de ronde doet, omwille van de onwil van het vorig stadsbestuur om enthousiaste medewerking te verlenen aan het stadionproject. Het zou u nochtans nauw aan het hart moeten liggen, als u de ontstaansgeschiedens en de wortels van Club Brugge een beetje kent. Intussen hebt u toch al geleerd dat De Klokke vroeger de thuisbasis was van Club en het Edgard Desmedtstadion dat van Cercle. Een burgemeester kan zeggen wat hij belangrijk vindt, zoals betaalbaar wonen, zoals kleinere bussen. Dat u het stadionproject belangrijk vindt, heb ik u nooit horen zeggen, niet in de vorige legislatuur, niet voor en niet na de verkiezingen. Op dat vlak bent u wel consequent en het is eigenlijk al een signaal op zich, zij het geen positief.

Over de andere hangende projecten van het ruimtelijk structuurplan, de broodnodige bedrijventerreinen, laat staan de hoogtechnologische zones, evenmin een woord. Maar ook de kleine zelfstandigen verdienen steun, is het niet financieel, dan wel door iets te doen aan de soms overdreven, irritante en ontmoedigende reglementjes. Vooral kleine horecazaken hebben al veel te lijden onder het rookverbod, hebben daardoor klanten verloren en worden dan nog eens om de oren geslagen met strikte ruimtelijke reglementen. Als een cafeetje langs de Torhoutse Steenweg zijn terras wil overdekken met een partytent, opdat de rokende klanten niet in de regen zouden moeten staan, dan denk ik niet dat toeristen hiervoor uit Brugge zullen wegblijven en denk ik ook niet dat Bruggelingen daar last van hebben, zolang het voetpad en de openbare weg niet ingenomen of versperd worden.

Op veiligheidsvlak krijgen we de bevestiging dat er ook door deze coalitie niet tegemoet gekomen wordt aan de vraag naar BIN's (Buurt Informatie Netwerken), toch niet volgens het beleidsplan. Dat de burgemeester in de pers iets anders zegt dan wat in het beleidsplan staat, negeer ik dus : hier bespreken we het beleidsplan, niet het krantenknipselboek van het schepencollege. En terwijl de problemen in de uitgangsbuurt opnieuw toenemen, worden de sancties die ingevoerd waren als gevolg van een falend justitie-apparaat weer afgeschaft. In afwachting van een weer efficiŽnt werkende justitie, die niet aan de lopende band PV's seponeert en verdachten van misdrijven weer moet vrijlaten terwijl de politieagent zijn PV nog aan het intikken is, ligt de weg naar straffeloosheid opnieuw breed open.

Sociaal wonen dan : spijts alle grote beloftes, weten we dat er geen geld is voor renovatie. Iedereen herinnert zich nog wel de beklijvende foto van het jonge meisje en haar oma in Beernem, naast het puin van hun ingestorte Vivendo-huurhuisje. Een persfoto die je eerder in Beirout, Palestina of SyriŽ zou situeren. En ook Interbrugse heeft blijkbaar niet het geld om iets te doen aan de vele klachten over schimmel op de muren, vocht in huis, ontoereikende enkele beglazing, laat staan voor onderhoud en reparaties, waar dit vroeger wel het geval was, zoals ik in Sint-Pieters al opving.Een groot hoofdstuk over armoedestrijding : goed zo, het opsporen van verdoken armoede was ook in ons Vlaams Belang verkiezingsprogramma, als sociale volkspartij, een belangrijk thema. Ik twijfel er niet aan dat schepen De Fauw hiervoor de juiste man op de juiste plaats is, dat er geen sociaalvoelender welzijnswerker binnen het schepencollege te vinden is dan Dirk, om de armoede en sociale miserie in Brugge aan te pakken. Vooral het feit dat hij na de verkiezingen consequent 100 % voor Brugge gekozen heeft en zijn sociale taken in Brugge terecht niet als een deeltijdse job ziet, bewijst dat," besluit Alain Quataert.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto:FN)
Meer over Politiek    Vlaams Belang    Alain Quataert    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag