Nieuws uit de Brugse regio

Meerderheidspartij Groen niet achter beleidsnota OCMW Brugge


Audio Reportage

Brugge, zondag 16/6/2013. Vanavond heeft Groen zich op haar algemene ledenvergadering in Brugge uitgesproken tegen de beleidsnota van het OCMW Brugge, waarin Groen deel uit maakt van de meerderheid. Groen zal in de OCMW raad tegen de beleidsnota van de meerderheid stemmen, als de huidige nota, die morgen normaal door OCMW voorzitter Dirk De Fauw (CD&V;) aan de pers zal worden voorgesteld, ook de definitieve blijkt te zijn. Volgens Groen is ze op ondemocratische wijze tot stand gekomen en zitten de door Groen gevraagde accenten er veel te vaag in verwerkt. De tegenstem zat er al enige tijd aan te komen want binnen Groen was duidelijk dat de inbreng van de partij meer moest zijn dan als stemvee te fungeren zegt de Brugse Groen-voorzitter David Vanholsbeeck.

Niet overlegd

'Ondanks onze herhaalde vragen was het eerste overleg over de beleidsnota pas op 18 mei en dit nochtans belangrijke werkstuk werd in twee vergaderingen uitgewerkt... Alhoewel ik me afvraag of je in dit geval wel van een werkstuk mag steken... Wij kunnen wij ons absoluut ook niet vinden in de manier waarop deze nota wordt voorgesteld: maandagmorgen krijgen de raadsleden, de oppositie incluis, pas de nota, waarna deze in de namiddag al aan de pers wordt voorgesteld, als een nota waarover een overeenkomst bestaat, wat dus zeker niet het geval is, om dan ter goedkeuring voor te leggen aan de OCMW-raad van 28 juni. Ook die weinig democratische manier van werken dus, die we al Groen op het niveau van de gemeenteraad mee hebben aangeklaagd."

Nog niet de stekker eruit

Overigens is het volgens David Vanholsbeeck nog niet zover dat de stekker uit de meerderheid getrokken is en stelt hij te 'willen constructief blijven meewerken, maar dan wensen we wel een minimale vorm van respect, een grondig onderzoek van wat een modern OCMW nodig heeft en de consultatie van de OCMW-partners en het middenveld. Een bijkomende vergadering zou al een goede start zijn", merkt Vanholsbeeck fijntjes op.

Einde van wat niet begonnen is

De bijna-breuk leidt wellicht tot het einde van van een politieke samenwerking die nooit echt begonnen is. Op 25 januari trad Groen Brugge toe tot de Brugse OCMW meerderheid nadat tijdens de OCMW-raadsverkiezingen, enkele sp.a stemmen niet werden uitgebracht, waardoor Groen mee op de wip in een zeer krappe sp.a-CD&V; meerderheid kwam te zitten (7 zetels op 13). Groen sloot aan op voorwaarde dat er belangrijke koerswijzigingen zouden komen op het vlak van duurzaam sociaal woonbeleid, de bestrijding van jongerenarmoede en de aanpak van de schuldproblematiek.

(FN-Eigen Berichtgeving/Grafiek: FN)

FN
Meer over Economie    Politiek    CD&V;    Groen    sp.a    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag