Nieuws uit de Brugse regio

Groen Brugge krijgt gelijk van Raad van State over Klein Appelmoes


Audio Reportage
Groen Brugge krijgt gelijk van Raad van State over Klein Appelmoes
Brugge, donderdag 13/6/2013. Groen Brugge heeft uiteindelijk toch gelijk gekregen van Raad van State, rond hun klacht over de bebouwing van Klein Appelmoes, het natuurgebied dat aansluit aan de Gemeneweidebeek in Assebroek, dat volgens Groen destijds door een ambtenaar op een blauwe maandag werd ingekleurd voor bewoning, waarvoor het gebied eigenlijk niet geschikt was. Onder oud-burgemeester Patrick Moenaert had het stadsbestuur plannen gemaakt om in het natuurgebied een verkaveling uit te voeren met 233 woningen.

Verrassende uitspraak

'Wij waren verrast, want de auditeur had ons in zijn advies ongelijk gegeven' zegt gemeenteraadslid Sammy Roelant. Samen met de buurtbewoners trok Groen Brugge naar de raad van state om dit aan te vechten. Ondanks negatief advies van de auditeur eerder wordt het Grup voor dit deelgebied (Ryckevelde-Gemeneweidebeek) nu vernietigd. 'We waren er van in het begin van overtuigd dat dit project nefast was voor de leefbaarheid van Assebroek. Nu reeds is er een zware verkeersdruk op de dichtstbevolkte gemeente van West-Vlaanderen.' aldus Sammy Roelant 'Nog meer bijkomende autoverkeer op de Astridlaan is onveilig en onleefbaar en de raad van state heeft geoordeeld dat de stedenbouwkundige voorschriften onvolledig en onzeker zijn. Er was te weinig rechtszekerheid rondde voorziene buffer naar het watergebied en er was geen goede waterafvoer voorzien, waardoor de waterbuffering het natuurgebied Gemeneweidebeek zou hebben geschaad. De waterstudie door Brugge is onvolledig gebeurd. Bovendien werd in het Plan MER reeds gesproken van een verzadiging van fijn stof in dit gebied en verdere concentraties zouden onverantwoord zijn voor de gezondheid van de mensen in de buurt.' vult Sammy Roelant aan.

Wat nu?

'Dit heeft tot gevolg dat het ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit deelgebied opnieuw moet gemaakt worden, wat het nieuwe stadsbestuur de mooie kans geeft om dit met een propere lei te doen en voor een duurzame ruimtelijke ordening te kiezen voor dit deel van Assebroek. De kwaliteit van leven, het groene aspect van dit gebied en de biodiversiteit dienen hierbij voorop te staan.'

(FN-Meegedeeld-Groen Brugge)
Meer over Ruimtelijke Ordening    Milieu    Mobiliteit    Politiek    Groen    Patrick Moenaert    Assebroek    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag