Nieuws uit de Brugse regio

Hendrik Bogaert: Europa wat bedreigend de laatste tijd


Audio Reportage

Brugge, woensdag 12/6/2013. Deze week konden CD&V; leden uit de Brugse regio mee discussiŽren over de voorstellen van Operatie Innesto, de vernieuwingsgolf binnen de partij. Daar werd, na een plenaire vergadering in een 4-tal werkgroepen vergaderd over deelthema's, waar Staatssecretaris Hendrik Bogaert, in het dagelijks leven op het federale niveau bevoegd voor Ambtenarenzaken en Moderni≠sering van de Openbare Diensten, de werkgroep leidde die zich boog over het hoofdstuk samenleven en overheid: 'vooral op het vlak van justitie en asiel en migratie is er in de komende jaren toch echt een correctie nodig is en heel wat mensen geven als reactie dat we op dit vlak toch echt de kerk weer in het midden moeten plaatsen, zegt Bogaert, op het vlak van Justitie staan we achter verdere hervorming met schaalvergroting, zodanig dat je in een grotere groep ook de juiste specialisten kan vinden, maar dat ook niet alles van Brussel moet komen: momenteel is het zo dat als je een pak stylo's moet kopen, dat dat in Brussel moet beslist worden. Ik denk dat we die managers wat ruimte moeten geven om zelf beslissingen te nemen'.

Verdere staatshervorming?

'Vroeger hadden deelstaten 35 procent van de middelen voor zich, nu wordt dat 49 procent en ik denk dat dit een goede zaak is, maar wellicht zijn er in de toekomst nog verdere stappen nodig...'Zegt Bogaert. 'We moeten deze staatshervorming nu een kans geven en kijken wat daarmee gebeurt, is het zinvol dat we nog verder bevoegdheden naar de deelstaten laten gaan na de periode van de observatie? Ik denk dat wel,.. Wat je doet als overheid, moet je beter kunnen doen... want de mensen moeten meer waar voor hun geld krijgen. Dat is eigenlijk het kernthema... Het moet niet gaan over het verlagen van pensioenen of kinderbijslag, want die zijn niet hoog, maar het gaat over het verlagen van de kost om die bij de burger te krijgen.'

Europa bedreigend

'Ik vind Europa ook wel wat bedreigend, de laatste tijd, er is geen minimumloon en er zijn mensen bij ons die daardoor afzien. Ofwel komt Europa tussen over die Duitse mini-jobs, en gaan ze een Europees minimumloon opleggen, of we zullen hier een antwoord moeten vinden. En dat antwoord kan er dan een zijn dat de fiscaliteit op de laagste lonen verlaagd wordt. Ik denk dat dat nodig zal zijn om fabrieken zoveel als mogelijk is in BelgiŽ te houden. Wat dat betreft vind ik het interessant dat het Innesto dossier voorstelt om het overheidsbeslag in zijn algemeen terug onder de 50% te brengen. Ik vind dat een goed evenwicht.... besluit Hendrik Bogaert.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)
Meer over Concert    Evenementen    Politiek    CD&V;    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag