Nieuws uit de Brugse regio

Brugse Maatschappij voor Huisvesting krijgt goed rapport van Vlaanderen


Audio Reportage
Brugse Maatschappij voor Huisvesting krijgt goed rapport van Vlaanderen
Brugge, zondag 9/6/2013. Uit het recent overgemaakte rapport van de Visitatieraad, een commissie van experts, die aangesteld werd door Vlaams Minister van Wonen, Freya Van den Bossche om alle Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen door te lichten, blijkt dat de Brugse Maatschappij voor Huisvesting (BMH) het vrij goed doet. Op het vlak van interne controle levert de maatschappij, die als eerste in West-Vlaanderen zijn rapport kreeg, zelfs 'uitzonderlijke prestaties met een voorbeeldfunctie voor andere sociale huisvestingsmaatschappijen', zo leest het rapport letterlijk. (Zie link onderaan naar volledig rapport) Toch stelt de commissie dat er op het financieel beheersvlak ruimte voor verbeterring is en dat de BMH meer werk moet maken van renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van woningen waar nodig. BMH zou ook prijsbewuster kunnen bouwen vindt de visitatieraad, hoewel de huurprijs dan weer wel prijsbewust is. Er worden voldoende nieuwe sociale huurwoningen gebouwd en bouwkabels aangekocht, de maatschappij werkt sociaal naar alle doelgroepen toe en doet dat klantvriendelijk, vindt de commissie.

Werkpunten versneld aanpakken

Een goed rapport dus, en gemeenteraadslid Pablo Annys, die recent de nieuwe voorzitter is geworden van BMH, is het in grote lijnen eens met de werkpunten en belooft beterschap, hoewel hij vaststelt dat een aantal van de minder goede punten de schuld van Vlaanderen zijn: 'Vlaanderen keurde jaren geen subsidies goed voor renovatie, en dan stellen dat er onvoldoende werd gerenoveerd is een beetje hypocriet... Daardoor ontstaat ook wat leegstand: momenteel 6,7 procent van ons patrimonium waarvan bijna 5 procent te wijten is aan normaal verloop, ten gevolge van verhuis, overlijden en dergelijke. maar ook 2 procent omdat we de woningen aan het renoveren zijn of gaan slopen voor nieuwbouw omdat ze in te slechte staat zijn. Wanneer we rond zijn met de achterstallige renovaties zullen we die leegstand zeker kunnen terug dringen. Wij hebben ook voor miljoenen aan renovatie gedaan van ons patrimonium waar veel oudere woningen in zitten, zonder dat Vlaanderen is tussen gekomen, en dat dat dan weegt op onze financiŽle gezondheid, zoals te lezen is in het rapport, is logisch. Brugge kan je wat dat betreft niet vergelijken met veel andere plaatsen waar woningen gemiddeld veel jonger zijn.'

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer op www.stadsomroep.com/images/VisitatierapportBMH.pdf
Meer over Politiek    sp.a    Pablo Annys    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag