Economie

Zeebrugge pioniert met verregaande afspraken over duurzaam bodembeheer


Audio Reportage
Zeebrugge pioniert met verregaande afspraken over duurzaam bodembeheer
Brugge, dinsdag 19/2/2013. Vandaag ondertekenden het havenbestuur van zeebrugge en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een 'bedrijfsspecifieke overeenkomst' voor een duurzaam bodembeheer in de Haven van Zeebrugge. De overeenkomst op maat, waarin duurzame oplossingen voor bodemproblemen worden aangereikt rond hoe het bedrijf met het leefmilieu om gaat is niet nieuw en Antwerpen heeft al een akkord, maar het Zeebrugse akkoord is volgens woordvoerder Jan Verheyen van OVAM veel verregaander, door bijvoorbeeld het voeren van oriŽnterende bodemonderzoeken bij het verlenen van nieuwe concessies en gaat veel verder dan de wettelijke verplichtingen. Verheyen noemt Zeebrugge 'op dat vlak een pionier.'. De overeenkomst heeft een termijn van tien jaar en geldt voor ongeveer 2.000 gronden waarvan Port of Zeebrugge beheerder is.

Bedrijfsspecifieke overeenkomst?

In het verleden werd niet altijd even zorgzaam omgesprongen met onze bodem, ook niet in de havens en als gevolg daarvan hebben heel wat ondernemingen vandaag risicogronden in beheer of hebben ze zelfs te kampen met historische en complexe bodemverontreinigingen. Denk maar aan bijvoorbeeld de gronden van Carcoke. Grootschalige bodemonderzoeken en saneringen zijn dan niet altijd evident. Bedrijfsspecifieke overeenkomsten voorzien volgens Verheyen 'in een betere spreiding in de tijd en een aanpak van onderzoeken en verontreinigingen in functie van hun prioriteit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen en verplichtingen van het Bodemdecreet'.

Informatie-uitwisseling

Port of Zeebrugge en de OVAM zullen voortaan alle bruikbare informatie uitwisselen: OVAM bezit informatie over de kwaliteit van de bodem, waarmee ze het havenbestuur kan helpen bij het plannen van nieuwe infrastructuur en het voorbereiden van gronden voor nieuwe havenklanten. Port of Zeebrugge bezit op haar beurt informatie over de infrastructuur en het gebruik van de terreinen die de OVAM kan helpen bij het opvolgen van de decretale verplichtingen van de havenklanten en bij het beoordelen van bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten.

Nulonderzoeken

Voorafgaand aan het verlenen van een concessie op een nieuw ontgonnen terrein, voert Port of Zeebrugge voortaan een oriŽnterend bodemonderzoek uit om de huidige toestand van de bodemkwaliteit vast te leggen. Hiermee loopt Port of Zeebrugge als pionier vooruit op de omzetting van Europese richtlijnen rond industriŽle emissies.

Grondverzet

De overeenkomst voorziet eveneens in een regeling rond grondverzet voor de grondwerken in het Havengebied Brugge-Zeebrugge, waarvoor Port of Zeebrugge initiatiefnemer is.

Sensibilisering van havengebruikers

Port of Zeebrugge en de OVAM komen principieel ook overeen dat ze zullen samenwerken rond efficiŽnte en duidelijke sensibilisering van de havengebruikers over de bestaande verplichtingen rond afval- en bodemwetgeving.

Een begeleidingscomitť met vertegenwoordigers van Port of Zeebrugge en de OVAM zal toezien op de goede uitvoering van de opdrachten in deze overeenkomst.

(FN-Meegedeeld-OVAM/Foto: FN)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Haven    Zeebrugge    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag