Opinie

Politie eist onherkenbaar te worden gemaakt: Stadsomroep zwicht niet

Politie eist onherkenbaar te worden gemaakt: Stadsomroep zwicht niet
Brugge, woensdag 29/8/2012. De Stadsomroep zal niet zwichten voor een vraag van de politieafdeling van ACV openbare diensten, die eist dat fotomateriaal van van onze site wordt verwijderd of dat de betrokken politiemenen onherkenbaar worden gemaakt. Journalist Hans Snijkers fotografeerde gisteren bij een controle van de sociale inspectie bijgestaan door de politie en de politiebond vraagt nu dat onze redactie "het nodige zou doen om ten spoedigste de foto's van de reportage waarop herkenbare gezichten van politiemensen zijn afgebeeld uit de reportage te verwijderen, zo niet zien wij ons verplicht om ter zake een gerechtelijke procedure op te starten wegens het niet respecteren van de privacy van het politiepersoneel", schrijft Jos Stragier, Vast afgevaardigde Oost-Vlaanderen van ACV Openbare Diensten.

Misbruik

Uit de reeks foto's, bevestigd door meerdere ooggetuigen, blijkt dat bij het optreden van de politie in Zeebrugge maandagnamiddag, even over drie, buitensporig geweld is gebruikt. Een van de slachtoffers, die dan nog een toevallige voorbijganger was en helemaal geen door de actie geviseerde zwartwerker, kreeg door een agent de inhoud van een spuitbus pepperspray in zijn gezicht uitgesmeerd, terwijl hij reeds reeds geboeid op straat lag en door 4 agenten onder controle werd gehouden (foto). Onze freelance fotojournalist Hans Snijkers fotografeerde het incident in een reeks beelden die ook duidelijk aangeven hoe het slachtoffer toevallig aan kwam wandelen en hoe de politie ook onze journalist aanmaande te stoppen met fotograferen. Volgens het de politievakbond "mag de politie niet visueel herkenbaar in beeld gebracht worden".

Persvrijheid

De Stadsomroep is het hier uitdrukkelijk niet mee eens: het portretrecht staat in dit geval immers lijnrecht tegenover het recht op informatie van de burger en het grondwettelijk vastgelegde recht op de vrije meningsuiting. Het fotograferen van politieoptreden in de openbare ruimte valt onder de vrijheid van nieuwsgaring, en is in een democratische rechtstaat ook het legitieme recht van iedere burger.

Alleen deze foto's?

Je kan je ook afvragen waarom de politie meent precies dit materiaal te moeten verwijderen: op www.stadsomroep.com staan tot nu toe welgeteld 219 foto' van politieagenten aan het werk. Nooit eerder kwam een vakbond eisen deze foto's te verwijderen. En indien ze maandag niet fout zaten, dan hebben de betrokken agenten ook niets te verbergen. Maar uit fotoreeks blijkt deze keer helaas, dat het gebruikte geweld tegen een voorbijganger absoluut niet als proportioneel gezien kan worden: indien een agent je, als je al geboeid op de grond ligt en door 4 agenten tegen de grond wordt gedrukt, nog eens met pepperspray bewerkt, dan is dat overduidelijk niet meer als proportioneel geweld te betitelen en dat willen betrokken agenten en hun vakbond dus duidelijk niet in de pers.

In het belang van de politie

En dat brengt ons nog bij een ander belang: dat van de politie. Onze fotoreeks toont aan dat enkele specifieke politieagenten hier te ver zijn gegaan. Niet 'de' Brugse politie. Door de gezichten van slechte elementen weg te stoppen met photoshop, wordt elk Brugs politieuniform voortaan verdacht en dat kan en mag ook niet de bedoeling zijn. De Brugse politie als geheel heeft een vrij goede faam en incidenten waarbij individuele agenten de naam van heel het korps ten schande brengen zouden daar normaal ook niet gewenst moeten zijn. De gekozen publicatievorm beperkt de schade precies tot die enkelingen, niet het korps.

Publiek belang van het fotomateriaal

Volgens de redactieraad van de Stadsomroep, die daarover deze middag overleg pleegde met Pol Deltour, nationaal secretaris Vlaamse Vereniging Van Journalisten, de beroepsvereniging voor journalisten, is een degelijke belangenafweging tussen de persvrijheid en het recht op privacy in deze van van doorslaggevend belang. Het gaat hier volgens de redactie om een aantal foto's, die in zeer belangrijke mate bijdragen aan een publiek debat, over onder meer het vaak oneigenlijk gebruik van peppersray door de politie in ons land. Onlangs nog stelde niemand minder dan het comité P, dat de politiediensten in ons land controleert, dat het "vreest dat agenten pepperspray misbruiken", iets wat deze beelden volgens ons treffend aantonen. Ook de Liga voor Mensenrechten stelt dat "het wettelijke kader voor gebruik van dwang door de politie beter uitgeklaard moet worden". De vermeende inbreuk op de privacy van de politieagenten in kwestie is daarom volgens de redactie volkomen gerechtvaardigd door primerende overwegingen van veel hoger publiek belang.

Frank Neirynck, Hoofdredacteur
(Foto: Hans Snijkers)
De volledige fotoreportage vindt U hier...
Opinies gepubliceerd in deze rubriek zijn de verantwoordelijkheid van de auteur en verwoorden niet noodzakelijkerwijs de opinie van de redactie.

Meer over Opinie    Politiek    Vakbonden    Zeebrugge    Politie en Gerecht    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag