Nieuws uit de Brugse regio

N-VA Brugge-Torhout-Oostkust in elke gemeente op eigen kracht naar de kiezer

N-VA Brugge-Torhout-Oostkust in elke gemeente op eigen kracht naar de kiezer
Jabbeke, maandag 6/2/2012. Op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie kondigde voorzitter Erik Van In, aan dat N-VA in alle gemeenten van het arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust op eigen kracht naar de kiezer gaat. Met een sterke ledenaangroei, een uitbreiding van sterke bestuursploegen en de nooit geziene ondersteuning van het nationale partijsecretariaat, moet N-VA zich in 2012 overal lokaal kunnen verankeren. N-VA is duidelijk niet bang van de kiezer want ze blijven trouw aan hun sterke inhoudelijke programma, hun rechtlijnigheid en hun eerlijke, realistische manier van aan politiek doen. N-VA is klaar voor de 21e eeuw...

Jabbeke verwelkomt

N-VA Jabbeke kreeg, als één van de jongste afdelingen in het arrondissement, de eer de nieuwjaarsreceptie voor het N-VA arrondissement Brugge –Torhout – Oostkust te organiseren. Vorig jaar ging die eer naar N-VA Zedelgem. ' We bestaan amper één jaar, maar we wilden absoluut onze schouders onder deze receptie steken' zegt Geert Orbie, voorzitter van N-VA Jabbeke.

Meer leden

In zijn nieuwjaarsboodschap legde Erik Van In, voorzitter van het N-VA-Brugge-Torhout-Oostkust de nadruk op de sterke groei van zijn arrondissement. 'Elke dag komen nieuwe leden bij, sommige afdelingen verdubbelen in ledenaantal. In augustus 2011 startte ook N-VA Damme met een werking en we mogen terecht fier zijn op het door hen afgelegd parcours'. Deze ledenaangroei zorgt voor een nieuw elan in alle afdelingen. Waar mensen bijkomen, groeit een sterke ploeg. Overal zijn deze sterke bestuursploegen hard nodig om de uitdaging van 2012 aan te gaan.

'Ik kan u met enige fierheid melden dat we, overal in het arrondissement Brugge-Torhout- Oostkust, straks complexloos, met eigen lijsten naar de kiezer stappen. Dat is in vele gevallen een moeilijke en gedurfde beslissing, maar we zijn het de burger en de kiezer verplicht.' zegt Erik Van In. 'Nog nooit kregen we zoveel begeleiding, vorming, informatie, hulp en bijstand vanuit de partij' vult Cathy Coudyser, arrondissementssecretaris aan. Ook op het terrein werpt de begeleiding van Daphné Dumery, Kamerlid uit het arrondissement, zijn vruchten af. N-VA beseft maar al te goed dat oktober 2012 de kans is om zich overal lokaal te verankeren. Een sterke N-VA fractie, in alle gemeenten van Knokke-Heist tot Torhout over Zedelgem en Jabbeke. En waarom niet mee besturen in Brugge, Blankenberge of Oostkamp ?

In 2009 en 2010 koos men voor verandering, voor een partij die consequent en rechtlijnig is, voor een partij die woord houdt !

'In de steden en gemeenten woekert vaak meer nog dan bij de grote politiek, een bestuurlijke ziekte. Mandaten worden, als gold het een soort erfopvolging, binnen steeds dezelfde club aan elkaar doorgegeven. Eén persoon of één kliek regeert legislaturen lang over het volk als gold het een baronie of graafschap. De dringende roep om verandering klinkt het luidst daar waar de politiek het dichtst bij de mensen staat. En in die roep naar transparantie en bestuurlijke efficiëntie is N-VA sinds dag één de luidst vragende politieke fractie' zegt Erik Van In.

N-VA zal straks ook in de gemeenten een antwoord bieden op de honger naar nieuwe geloofwaardigheid. N-VA zal, in alle gemeenten van het arrondissement, de kiezer recht in de ogen kijken.

(EC-Eigen Berichtgeving)

FN
De volledige fotoreportage vindt U hier...
Meer over Politiek    N-VA    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag