Economie

Voka wil minder macht voor spilzuchtig gemeenten


Audio Reportage
Voka wil minder macht voor spilzuchtig gemeenten
West-Vlaanderen, maandag 5/1/2009. Voka West-Vlaanderen vraagt aan bedrijven in 2009 beter samen te werken om zich zo te wapenen tegen de globaliserende concurrentie en aan de lokale besturen vraagt ze meer daadkracht en minder belastingen. Vooral moet er een vlotter vergunningenbeleidkomen en een bedrijfsvriendelijker en daadkrachtiger lokale overheid. Er moet ook dringend werk gemaakt worden van de ontsluiting van de haven van Zeebrugge en de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge ene regionale luchthavens van Oostende en Wevelgemmoeten echte groeikansen krijgen. Er moeten ook meer investeringen komen voor het hoger onderwijs in de provincie.

Vlotter vergunningenbeleid

Ondernemingen die willen uitbreiden, stuiten volgens Jo Libeer van VOKA maar al te vaak op tijdsrovende en ingewikkelde vergunningsprocedures. Na de problemen bij de West-Vlaamse afdeling van AROHM worden ze bovendien geconfronteerd met een erg restrictieve en trage behandeling van hun aanvragen, zowel op provinciaal en gemeentelijk niveau. Voka eist dat de doorlooptijd van vergunningsaanvragen tot een strikt minimum wordt beperkt.

Bedrijfsvriendelijker lokale overheid

Voor Voka West-Vlaanderen is het cruciaal dat in moeilijke economische tijden geen bedrijfsbelastingen worden verhoogd of nieuwe worden ingevoerd.

Verspilzucht in kaart brengen

Ook dit jaar zal Voka West-Vlaanderen daarom een fiscale barometer opstellen waarbij nauwgezet alle bedrijfsbelastingen opgevolgd zullen worden. Meer zelfs: ook de bestedingen van de gemeenten en provincie zullen nauwgezet in het oog gehouden worden met als bedoeling een best-practise catalogus op te maken die een referentie en een inspiratie moet worden voor lokaal beleid. Voka wil op een duurzame wijze de verschillende beleidsniveaus herdenken, niet alleen op het federale en Vlaamse niveau, maar ook de lokale overheidsinstanties. Het gemeentelijke niveau, zoals het nu georganiseerd is, voldoet voor VOKA niet aan de eisen van zowel beleidsstrategie en dienstverlening.

Ontsluiting haven Zeebrugge

Voka vraagt dat de huidige Vlaamse regering nog voor de verkiezingen een positieve beslissing neemt over de verbreding van het Schipdonkkanaal, zodat Zeebrugge een vlottere binnenvaartverbinding krijgt en kan aansluiten op het Seine-Schelde Westproject. Tegelijk moet ook de aanleg van de nieuwe snelweg AX tussen Brugge en Knokke starten, en moet Infrabel voldoende middelen vrijmaken voor een betere spoorverbinding. Voor de haven van Zeebrugge is ook de verdere optimalisatie van de N31 Brugge-Zeebrugge van belang. De kruispunten Chartreuse, Koning Albert I-laan, Legeweg en Bevrijdingslaan, de aansluiting met de AX/Zuidelijke Havenrandweg en de doortocht in Lissewege moeten in versneld tempo worden aangepast.

Afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge

De Vlaamse regering talmt volgens VOKA reeds lang met dit dossier. De afbakening van het RSG Brugge is onlosmakelijk verbonden met het stadiondossier van Club Brugge en een beslissing op korte termijn dringt zich op.

Meer investeringen in hoger onderwijs

Voka vraagt een nieuwe verdeelsleutel voor de onderzoeksmiddelen die de Vlaamse overheid toebedeelt aan het hoger onderwijs. Slechts 1,4 procent van het geld komt toe aan onderzoeksactiviteiten in hogescholen en universiteiten in West-Vlaanderen.

(FN-Meegedeeld-VOKA)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Zeebrugge    Lissewege    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag