Meer over Karin Robert

Audio Meerderheid Brugse OCMW-raad weer op een lijn: dank zij Maggie De Block?

illustratieDe plooien zijn glad gestreken in Brugse OCMW-raad, waardoor CD&V;, Sp.a en Groen weer op een lijn zitten. Dat bevestigt raadslid Karin Robert (Groen), die 14 dagen geleden nog goed overhoop lag met de anderen over inhoud en totstandkoming van het beleidsplan. 'We hebben samen met CD&V; en Sp-a hard gewerkt de voorbije week en half om tot een akkoord te komen. Door constructief te zijn heeft de bijkomende arbeid tot een nog beter akkoord geleid, dank zij enkele amendementen. Twee voorbeelden: het OCMW zich inzetten voor de oprichting van een pendelcrŤche in het NMBS station van Brugge, zoals die...Lees Meer

Audio Dirk De Fauw: onbegrip voor positie Groen die beleidsnota niet goedkeurt

illustratieBrugs OCMW voorzitter Dirk De Fauw heeft heel wat bedenkingen bij de positie van de meerderheidspartij Groen, die de beleidsnota van het OCMW om tal van reden niet wil goedkeuren. Volgens De Fauw is Groen gaandeweg met meer eisen op tafel komen slaan in plaats van in overleg te kijken wat haalbaar was. Volgens De Fauw is het conflict grotendeels terug te brengen tot een verschil van mening tussen Groen-OCMW-raadslid Karin Robert en de Brugse partijleiding van de partij. Dat er maar twee vergaderingen aan de beleidsnota werden gewijd en dat er onvoldoende ruimte was voor verder overleg klopt v...Lees Meer

Audio Meerderheidspartij Groen niet achter beleidsnota OCMW Brugge

Vanavond heeft Groen zich op haar algemene ledenvergadering in Brugge uitgesproken tegen de beleidsnota van het OCMW Brugge, waarin Groen deel uit maakt van de meerderheid. Groen zal in de OCMW raad tegen de beleidsnota van de meerderheid stemmen, als de huidige nota, die morgen normaal door OCMW voorzitter Dirk De Fauw (CD&V;) aan de pers zal worden voorgesteld, ook de definitieve blijkt te zijn. Volgens Groen is ze op ondemocratische wijze tot stand gekomen en zitten de door Groen gevraagde accenten er veel te vaag in verwerkt. De tegenstem zat er al enige tijd aan te komen want binnen Groen...Lees Meer

Audio Actie aan station: Groen wil rechtvaardige herverdeling

illustratieEnkele leden van Groen Brugge voerden vrijdagnamiddag aan de ingang van het Brugse station actie voor rechtvaardige herverdeling, die meer financiŽle ademruimte zou moeten geven aan 85% van de burgers. De actie maakte deel uit van de nationale actie van Groen, die met haar 'rechtvaardig herverdelingsplan' een dialoog aan met de burger wil opstarten 'over de toenemende kloof tussen arm en rijk en wat daaraan kan gedaan worden', zegt Karin Robert, Brugs OCMW-raadslid voor Groen: 'De inkomensongelijkheid is de voorbije 20 jaar met meer dan 25% gestegen in ons land. Daar waar de 10% rijkste Belgen...Lees Meer

Karin Robert blijft vrijwel zeker in Brugse OCMW raad

illustratieGisteren is een voorstel tot decreet goedgekeurd dat de mogelijkheid schrapt dat een Raad van Verkiezingsbetwistingen ambtshalve uitspraken kan doen omtrent verkiezing ocmw raden. Het decreet zou de lopende procedure bij de Raad Van State (RVS) zonder voorwerp laten en betekent vrijwel zeker, dat Karin Robert van Groen, die na een "fout" van een sp.a gemeenteraadslid die blanco en ongeldig stemde bij de verkiezing, werd verkozen toch lid zal blijven van de Brugse OCMW-raad.

Geen ambtshalve interventies meer

Volgens de provinciale raad voor verkiezingsbetwistingen, die zonder klacht het...Lees Meer

Audio Comeniusproject brengt leerkrachten uit 8 landen naar Sint-Andreasinstituut

Deze week ontvangt het Sint-Andreasinstituut in Brugge 28 internationale leerkrachten uit 8 verschillende landen. De delegaties uit IJsland, Zweden, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, ItaliŽ en Griekenland komen in het kader van een Comeniusproject met als thema: 'De 4 oerelementen'. "Dit project past binnen de eindtermen rond talen, muzische opvoeding en wetenschap en techniek", zegt Karin Robert, coŲrdinator van het project. "We ontvangen de leerkrachten op onze school en elke dag wordt een meeting gehouden om binnen het project de activiteiten binnen het thema op elkaar ...Lees Meer

Vandaag