Meer over Heidi Hoppe

Audio Nieuwe OCMW voorzitter Dirk De Fauw: uitweg uit de OCMW-raadsimpasse mogelijk

illustratieVolgens de zopas officieel aangestelde nieuwe Brugse OCMW-voorzitter Dirk De Fauw is een uitweg mogelijk, uit de OCMWraadsimpasse die ontstond na wat sp.a 'een vergissing' blijft noemen, namelijk de verkiezing van Groen raadslid Karin Robert, omdat 8 sp.a stemmen blanco en ongeldig bleken te zijn. De Fauw deed zijn verklaring tijdens de eerste bijeenkomst van de OCMW-raad, die bijzonder vlot verliep...

Uitwegen

"Voor de samenstelling van de Bijzondere Comité's en de voordracht van een ondervoorzitter heeft dit natuurlijk gevolgen", wist De Fauw, "maar we zullen voor 25 januari met een g...Lees Meer

Audio Verkiezing OCMW-raadsleden zorgt voor verrassing: Karin Robert van Groen toch verkozen

illustratieDe verkiezing van de OCMW-raadsleden door de pas verkozen Brugse gemeenteraad zorgde voor een verrassing. Er was immers reeds enkele dagen een gerucht dat Open VLD een deal had gemaakt met Vlaams Belang waardoor Groen zonder verkozene in de OCMW raad zou komen te zitten. Doordat er klaarblijkelijk 5 ongeldige en 3 blanco stemmen waren uitgereikt, en omdat minstens 1 lid van de meerderheid niet hun kandidaten aankruiste zoals vooropgesteld, werd Karin Robert van Groen echter toch verkozen, tot aanvankelijke paniek op oppositiebanken en vooral, tot de eerste onenigheid binnen de meerderheid: sp....Lees Meer

Audio Nieuwe Brugse gemeenteraadsleden leggen eed af

illustratieVanavond legden de 47 leden van de nieuwe Brugse gemeenteraad de eed af in de Gotische Zaal van het Brugse Stadhuis. Dat gebeurde tot grote verrassing niet in aaanwezigheid van afscheidnemend burgemeester Patrick Moenaert (CD&V;) die zijn kat stuurde naar de zitting en ook bleek te hebben verzaakt aan zijn verkozen ambt van gemeenteraadslid.

1 raadslid in de fout

Afscheidnemend Schepen Yves Roose moest dan ook als waarnemend burgemeester de eed afnemen. Dat deden eert de rechtstreeks verkozenen. sp.a brak de spitsaf met Annick Lambrecht dieals enige klaarblijkelijk de eed niet goed had...Lees Meer

Audio Wijkagent wordt gemeenteraadslid

illustratieDe Brugse gemeenteraad vanavond begon met de eedaflegging en aanstelling van voormalig wijkagent Marcel Goemaere (sp.a) uit Sint-Kruis als gemeenteraadslid ter vervanging van Heidi Hoppe die voortaan in de OCMW raad zetelt. Verrijking voor de raad Goemaere zelf vindt het een verrijking voor de raad, dat hij, met zijn jarenlange ervaring als wijkagent onder de mensen in de raad gaat zetelen. "Ik zal mij vooral inzetten voor de buurten. Elke buurt moet een buurthuis krijgen, de buurten moeten veiliger worden. Ik wil opkomen voor de mensen. Ik heb in die ruim 30 jaar als wijkagent alle ran...Lees Meer

Vandaag