stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=536
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Geen BUB leden op onafhankelijke lijst in Brugge


Brugge, dinsdag 30/5/2006. Ruben Cottenjé de Dauphin zal niet opkomen op de onafhankelijke lijst Bron Decoorne in Brugge, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het akkoord dat daarover bestond tussen de groep rond het Vlaamsgezinde gemeenteraadslid Lucien Decoorne en de uitgesproken Belgische Cottenjé is volgens Decoorne eenzijdig opgeblazen, doordat BUB in haar persberichten uitgesproken Belgische thema's en symbolen aanhaalde, terwijl het enkel om lokale thema's had mogen gaan...

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com