stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=420
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Chartreusebeslissing verre van uitgevoerd?


Brugge, vrijdag 24/2/2006. Vandaag heeft de Vlaamse regering, op initiatief van Vlaams minister Dirk Van Mechelen het ontwerp-GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de ontwikkeling van het Chartreuzegebied in Sint-Michiels definitief goedgekeurd. Er moet volgens het GRUP een gemengd regionaal bedrijventerrein komen, met een sterk accent op hoogwaardige kantorengebouwen voor dienstverlening, zoals Burgemeester Patrick Moenaert dat steeds heeft gewild. Zelfs Philippe Heyvaert, perswoordvoerdser van de minister, is niet gerust in het oordeel van de Raad van State over de beslissing. Groen VZW gaat, wellicht samen met vele anderen klacht indienen. Eric Ver Eecke zegt argumenten zat te hebben.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com