stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=39971
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Actiegroep start steunfonds om bomen Alain De Coessemaeker toch te redden

Nieuws
Brugge, donderdag 13/11/2014. De klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje start via crowdfunding een steunfonds om alsnog te proberen de bomen van Alain De Coessemaeker uit Assebroek te redden.

Absurde rechterlijke uitspraak

'Door een absurde rechterlijke uitspraak moet Alain De Coessemaeker uit Assebroek zijn bomen rooien,' zegt Andy Vermaut die vindt dat 'de rechter in de fout is gegaan omdat hij geen expert heeft aangesteld, en zomaar buren heeft geloofd, die stellen dat de bomen jonger zijn dan 30 jaar en dus mogen worden gerooid en bovendien is het gelijkheidsbeginsel in deze volgens ons volkomen geschaad: deze man zou zijn woning verliezen, en zelfs meer dan dat, want het zou gaan om een schadeloosstelling van 300.000 euro omwille van 5 bomen. Wij zijn dus verplicht on deze strijd te voeren,' zegt Andy Vermaut.

Te oud om zomaar te verplanten

'Volgens de gerenomeerde bomenexpert Dhr. Berteyn, uit Heule, zijn de 5 oudere bomen in de tuin van Alain, waarover het nu gaat, allemaal meer dan 30 jaar. Eigenlijk zouden deze bomen mogen blijven staan. De rechter heeft echter geen expert aangesteld en de buren werden in deze eenzijdig door het gerecht geloofd. Het art.35 van het veldwetboek moet dan ook dringend te worden herbekeken. Maar de gevolgen van deze uitspraak zijn niet te overzien: niet alleen is Alain hierdoor financieel volledig geruineerd, hij dreigt nu ook nog eens dakloos te worden, omdat hij zijn bomen niet wil en niet kan vermoorden.'

Verzuurde justitie

'Maar er is van onwil vanwege Alain geen sprake. De rechter is gewoon voorbij gegaan aan het feit dat een grote groep vrijwilligers samen met Alain reeds het merendeel van de bomen in de tuin heeft verplaatst. Maar het is allesbehalve evident een boom van 40, 50 60 jaar oud te verplanten,' zegt Vermaut. 'Het gaat hier om een ongelooflijke vorm van verzuurde justitie. Ik denk dat dit rechtsgeding terug te brengen is tot de totale verzuring van onze maatschappij en het toenemend individualisme in onze maatschappij, waardoor mensen elkaar te weinig bijstaan bij problemen. Had men hier een gezonde dialoog gehad met elkaar, dan had dit allemaal vermeden kunnen worden,' stelt Vermaut.

Proces

'Wij gaan nu de Belgische staat dagvaarden omwille het niet bepalen van de leeftijd van de bomen en bovendien wegens ondeugdelijke wetgeving, namelijk art.35 van het veldwetboek. Voor deze juridische weg en voor het tegelijkertijd verplanten van de laatste bomen, hebben wij geld nodig. Vandaar dat we met klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje een steunfonds hebben opgericht', besluit Andy Vermaut van klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje .

Klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje
Andy Vermaut
Gsm 0499357495

(FN-Eigen berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com