stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=37262
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Werkzaamheden heraanleg Heiststraat

Werken in Zeebrugge tot vrijdag, 6/6/2014:

Zeebrugge, maandag 6/1/2014. Vanaf 6 januari starten rioleringwerkzaamheden tussen Wilgenboomstraat/Ploegstraat en Sint-Donaaskerkstraat: fase 3
Behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden start de aannemer met de rioleringswerkzaamheden vanaf de Ploegstraat (kruispunt inbegrepen) tot aan de Sint-Donaaskerkstraat (kruispunt niet inbegrepen) op 6 januari a.s. De riolering tussen de Wilgenboomstraat en de Ploegstraat is al aangebracht.

Verkeersverloop fase 3
verkeersverloop algemeen
Waar de aannemer werkt, is de Heiststraat volledig voor het verkeer onderbroken. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, hebben verder doorgang in de straat.
Waar gewerkt wordt, geldt een parkeerverbod. Garages/opritten zijn niet bereikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.
Zolang de toplaag niet op de rijweg ligt, is er plaatselijk verkeer op de onderlaag toegelaten.

verkeersverloop fase 3

De Heiststraat wordt doodlopend tussen de Ploegstraat en de Sint-Donaaskerkstraat. De kruispunten Zustersstraat, Ploegstraat en Sint-Donaasstraat zijn onderbroken.
Het verkeer in de Heiststraat kan via de Sint-Donaaskerkstraat naar de Kustlaan of achterliggende straten rijden of kan via de Distelstraat naar Evendijk-Oost naar de Ploegstraat of Zustersstraat rijden. Het éénrichtingsverkeer in de Zustersstraat wordt tijdelijk opgeheven.

De Lijn in fase 3

De Lijn 47 (Brugge - Zeebrugge) rijdt door de Heiststraat maar heeft geen halte in de straat zelf.
Tijdens de rioleringswerkzaamheden zal de bus in fase 3 (en fase 4) van de rioleringswerkzaamheden een omleiding volgen.
Als er gewerkt wordt vanaf de Wilgenboomstraat tot Sint-Donaaskerkstraat (fase 3) volgt de bus richting terminus de normale reisweg tot de halte Albatros, rijdt rechtsweg op het Marktplein, gaat linksaf in de Eiensluisstraat, rechtsaf in de Heiststraat, neemt links de Eendenweg, neemt links de Sint-Donaasstraat en volgt verder de normale reisweg.
In de richting van Brugge volgt de bus dezelfde wegomlegging maar dan in omgekeerde volgorde.
Als er gewerkt wordt vanaf de Kustlaan tot de Zustersstraat volgt de bus in de richting van de terminus de normale reisweg. In de richting van Brugge volgt de bus een omleiding vanaf de Kustlaan, rechtdoor tot verkeerslichten en rechtsaf naar halte Kerk.
Alle halten blijven bereikbaar.
Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200

Fase 4

Na fase 3 volgt nog één fase van de heraanleg, namelijk vanaf de Kustlaan tot aan de Zustersstraat (beide kruispunten niet inbegrepen)
Later volgt nog meer info over deze fase.

Plan heraanleg
Het plan kan ingekeken worden op volgende plaatsen:
- Gemeenteafdeling Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge - t 050 79 99 30
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u., op dinsdag van 14 u. tot 18 u., op woensdag van 14 u. tot 16 u. en op zaterdag open van 9 u. tot 11.45 u.
- Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge - t 050 44 80 00.
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
Op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. (niet in juli en augustus).
- via de website van de Stad Brugge: ga naar www.brugge.be/plannen> Heiststraat

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer op www.brugge.be/plannen

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com