stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=37159
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Stadionplannen volgens Groen: juridisch zwak en financieel zeer onzeker avontuur

Nieuws
Brugge, donderdag 12/12/2013. Groen Brugge noemt het momenteel broeiende plan, om twee stadions te bouwen aan de Blankenbergsesteenweg juridisch en financieel onhaalbaar. De voorgeschiedenis met Loppem en Chartreuse toont aan dat we op weg zijn voor weer jaren van juridische onzekerheid en dat is ronduit onverantwoord omdat de plannen weer een verspilling van kostbare open ruimte en wellicht veel belastingsgeld betekenen, voorspelt gemeenteraadslid Sammy Roelant.

Tegen dezelfde steen

'Men leert niet uit het verleden. De problemen die men zich nu op de hals haalt zijn krak dezelfde als die uit het verleden: om de uitvoering mogelijk te maken moet men de bestemming van de percelen kunnen wijzigen. Daarvoor is een openbaar onderzoek nodig, een milieueffectenrapportage... Een hele procedure die heel wat onzekerheden met zich meedraagt, waartegen heel wat beroepen mogelijk zijn. Iets waarvan de uitkomstzeer onvoorspelbaar is. Het is een optie die het project op heel lang baan kan schuiven, maar deze keer zelfs met een tweede angel eraan, want om het Cercle stadion te financieren wil men het Jan Breydelstadion verkavelen. Dat zal eerst en vooral een groene long wegnemen en daar voor veel extra drukte zal zorgen, maar ook voor die verkaveling zitten we met een onvoorspelbare bestemmingswijziging, " aldus Roelant.

Een vodje papier

'Ik heb de indruk dat men bij de stad denkt dat de Ruimtelijke Ordening een vodje papier is. We doen daarmee wat we willen volgens de behoeftes en we schuiven een beetje' stelt Roelant scherp, 'Ik vind dat absurd. We weten allemaal hoe streng men in Brugge is: als je aanplakking aan de ruit in Brugge een centimeter te groot is, dan rijdt er iemand rond om dat te beboeten, maar het stad zelf zou dan als voorbeeld zomaar willekeurig met ruimtelijke ordening omspringen. Dus vinden we dat juridisch een zeer spijtige zaak.'

Geen draagvlak

'Er is ook nergens draagvlak gezocht voor die piste. We stellen vast dat het bestuur dat zich een imago van participatie wil aanmeten in deze ook weer aan geen participatie doet. Men heeft maandenlang iets achter de schermen bekokstoofd, waarmee men nu mondjesmaat naar buiten komt.

Weer Bruce Springsteen

"We vinden het ook absurd dat men in tijden van schaarste van open ruimte en budgettaire schaarste en crisis, dat men kiest voor twee stadions. Het lukt al 40 jaar lang om in één stadion te spelen. Nu zijn de mogelijkheden om een stadion te moduleren veel beter, en dan zou men pal naast elkaar twee stadions bouwen. Absurditeit troef in onze ogen,' zegt Sammy Roelant. 'En om de pil wat te verzachten zegt men dat daar dan tal van evenementen zullen kunnen doorgaan. Ik herinner mij bij de uitbreiding van Jan Breydel precies dat zelfde argument te hebben gehoord. Er werd zelfs al gezegd dat Bruce Springsteen dan in Brugge zou kunnen optreden. Ik denk dat het hier weer zo'n monster van Loch Ness is... En het geheugen van de mensen is kort. Dat vinden wij bedrog van de burger.'

Lijken uit de kast

Wat de financiering van het stadion betreft verwacht Roelant 'dat er later wellicht een aantal lijken uit de kast zullen vallen, waar dat nu het het geval is met het stadion van Gent. De financiering door TMVW was niet rechtstreeks de stad, maar het is de belastingsbetaler en de stad die participeert in TMVW, die zal betalen. Hier wordt al gefluisterd dat het havenbestuur zou participeren. Wel die MBZ is bijna 100% eigendom van de stad en de Bruggelingen, dus het zijn dan ook de Bruggelingen, die daar de lasten van zullen dragen. Hie men het ook draait of keert, ik ben zeer wantrouwig ten aanzien van de financiering. Ik blijf erbij: de eenvodigste oplossing, en dag heeft men over 4 jaar een volledig nieuw voetbalstadion, is verbouw Jan Breydel. En ik stel vast dat steeds meer mensen met bestuurlijke ervaring en inzicht over de centen die mening delen: schepen Boudewijn Laloo,... burgemeester Patrick Moenaert... en onlangs nog de Adjunct-Stadssecretaris Dirk Michiels."

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com