stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35092
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Chefs pleiten voor duurzaam gebruik van vis

Nieuws
Brugge, woensdag 13/3/2013. Een groep Vlaamse chefs, waaronder twee bekende Brugse koks: Filip Claeys (De Jonkman, Sint-Kruis) en Pieter Lonneville (Tête Pressée, Brugge) pleiten voor duurzaam gebruik van vis ten voordele van consument, visser en reder. Reeds drie jaar werken chefs Filip Claeys (De Jonkman, Sint-Kruis/Brugge), Rudi Van Beylen (Hof ten Damme, Kallo) en Danny Huyghebaert (Vlaamse Schelpdier en Vis Coöperatie, Nieuwpoort) aan een vernieuwend project om de vangst van vis te verduur-zamen via het 'NorthSeaChefs' project, dat ook Europese steun geniet. Hun doel is om ook de minder bekende vissoorten in de keuken te verwerken en ook voor de meestal "waardeloze' bijvangst door culinaire toepassingen toegevoegde waarde te creëren.

Minder bekende vis promoten

'Door het beter promoten van onbekende en ondergewaardeerde maar ruim voorradige Belgische visproducten zoals bijvoorbeeld steenbolk, hondshaai, horsmakreel, zilversmelt en zeekat, moet de druk op de vangst van andere populaire vissoorten afnemen', zo luidt het en 'de erkenning van al deze minder bekende en toch zeer lekkere vissoorten moet leiden tot een consumptievraag in restaurant, viswinkel en supermarkten waardoor deze vissen voor vissers en reders commercieel belang krijgen. Maar dat is geen eenvoudige klus', zegt Filip Claeys, 'dit vraagt onder meer een mentaliteitswijziging bij een aantal partijen. Als chefs geven we de aanzet dat veel vis die in België aan de wal gebracht wordt meer culinaire waarde heeft dan tot nu toe werd aangenomen. Tegelijk pleiten we in het kader van een meer duurzame visserij om de visseizoenen te respecteren en de restaurantkaart dan ook volgens het seizoenaanbod aan te passen. Het is te gek voor woorden dat we nu dagelijks vele tonnen waardevolle gevangen vis niet gebruiken en dat de klant zich bevoorraadt met smaakarme visfilets afkomstig van aquacultuur. Tijdens een werkbezoek in Galicië zagen we hoe alle wettelijk conform gevangen vis aan een correcte prijs verhandeld wordt. Een win-win situatie voor reders, vissers, consument én het ecosysteem.'

Marktwaarde verhogen

Chef Filip Claeys is afkomstig uit een vissersfamilie, beschouwt de Noordzee als een kostbare tuin: 'veel vissoorten krijgen vandaag onvoldoende tot geen marktwaarde en dat terwijl de Vlaamse visserijsector onder druk staat door onder meer vangstquota, aangepaste vismethodes en hoge werkingskosten. Vandaar dat ik mee dit project heb opgestart, dat past in de strategie van het Europees Visserijfonds, dat onder meer focust op het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van visserijgebieden en op het handhaven van werkgelegenheid, welvaart en levenskwaliteit. Naast het Europees Visserijfonds subsidieert ook de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie West-Vlaanderen ons partnerschap tussen reders, vissers en chefs.'

(FN-Meegedeeld-Nortseachefs)

FN
Meer op www.northseachefs.be

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com