stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35009
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Waarom betoogden extreem rechts en links in Brugge?

Nieuws
Brugge, maandag 18/2/2013. Brugge was dit weekend het toneel van twee betogingen. Aan de ene kan de eerder xenofobe oprispingen van de Autonome Nationalisten en aan de andere kant een eerder linkse groep. In een poging om wijzer te worden over de achtergrond van beide kampen, spraken we met een lid van die laatste groep, Klaas Janssens (foto), een duidelijk bezorgde student politieke wetenschappen, die in Brugge lid is van Jong Groen.

Bizarre plaats

'Ik vind het raar, bizar zelfs, dat deze mensen die geen Bruggelingen zijn hier komen demonstreren voor een dergelijk gedachtegoed. Als ik eerlijk ben dat was de grote meerderheid van de deelnemers aan onze tegenbetoging wel Bruggeling. De Autonome Nationalisten zeggen Brugge te hebben uitgekozen als plek omwille van de rijke Vlaamse geschiedenis, maar dat is eigenlijk verwijzen naar een bepaald beeld van de geschiedenis dat nooit heeft bestaan. Brugge was in de Middeleeuwen een stads-staat. Bestond Vlaanderen toen al? Ze streven ook voor het Eigen Volk, maar waar begint en stopt dat. Want ze willen ook ten strijde trekken tegen het Amerikaans imperialisme. Hun gedachtegoed zit vol hiaten en de reden waarom ze naar Brugge kwamen spruit ook voort uit een romantisch idee van wat een eigen volk is en wat de stad Brugge is. Maar hun perceptie van Brugge strookt totaal niet met de realiteit," vindt Klaas Janssens.

Geen tegenbetoging?

"Wat wij deden was eigenlijk geen echte tegenbetoging. Wel een inhoudelijk tegengewicht tegen een dergelijk discours, dat op de lange termijn enorm schadelijk kan zijn voor de democratie. Mijn analyse, en die van de Jonge Groenen, is dat dit een poging is, om extremistisch gedachtegoed van het verleden de 21ste eeuw binnen te loodsen en ze doen dat op een slinkse manier door zowel extremistische voorbeelden te nemen aan de rechter als linker kant.... Ik stel ook vast dat ze in Europa niet alleen staan: in Griekenland bijvoorbeeld is de Gouden Dageraad ook zo'n xenofobe beweging. Je moet ze trouwens niet zien als een ziekte van de maatschappij, maar veeleer als een symptoom. Alleen op die manier kan je de groeicapaciteiten van een dergelijke schadelijke beweging ontnemen," besluit Klaas Janssens.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: KJ)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com