stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=34996
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Groen naar Raad Van State tegen raad voor verkiezingsbetwistingen over OCMW-Raad

Nieuws
Brugge, donderdag 14/2/2013. Groen gaat in beroep bij de Raad Van State (RVS) tegen de beslissing van de raad voor verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen, die op eigen initiatief besliste de verkiezing OCMW-raadslid voor Groen Karin Robert (foto) nietig te verklaren.

Fout

Volgens de raad voor verkiezingsbetwistingen zou een fout zijn gebeurd bij het indienen van de voordrachtsakte. Daarin moet zowel een vrouw als man worden vermeld met een opvolger. De uitspraak zou voor gevolg kunnen hebben dat Pablo Annys (sp.a) toch in de OCMW-raad zou komen in de Groen haar mandataris zou verliezen en dat Karin Robert helemaal zonder mandaat zou komen te vallen, ondanks haar rechtstreekse verkiezing in de gemeenteraad in oktober.

Argumenten

'We hebben intussen vastgesteld dat in Oost-Vlaanderen en Limburg door de raad voor verkiezingsbetwistingen andere beslisingen zijn genomen over dezelfde feiten', stelt Sammy Roelant, fractievoorzitter van Groen in de Brugse gemeenteraad, vast. 'De regel, die dus voor interpretatie vatbaar blijkt te zijn, heeft trouwens als doel het evenwicht tussen de hoeveelheid mannen en vrouwen in de OCMW raad te vergroten. Het zou dus absurd zijn dat door de interpretatie van die regel een vrouw uit de OCMW-raad wordt geweerd ten nadele van een man... Gezien de procedure opschortend werkt en 60 dagen kan duren, gaan wij in de komende 2 maanden in de OCMW raad constructief verder werken aan de uitwerking van het akkoord dat wij met de meerderheid hebben gesloten,' besluit Sammy Roelant.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: EC)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com