stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=34749
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Heraanleg Torhoutse Steenweg tussen Expresweg en Koningin Astridlaan

Werken in Brugge tot maandag, 1/4/2013:

Brugge, vrijdag 11/1/2013. De Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, wil de Torhoutse Steenweg, tussen de Expresweg en de Koningin Astridlaan, verbeteren:
- de betonverharding van de rijweg uitbreken en vervangen door asfalt
- plaatselijke herstellingen uitvoeren aan de zijstrook in kasseien, onpare kant
- vernieuwen zijstrook, pare kant, in asfalt (= kant Fort Zevenbergen)
- aanbrengen van een 5-tal plantvakken met bomen in de zijstrook, pare kant
- verwijderen van het verkeersplateau ter hoogte van de Graaf Pierre de Brieylaan
- optimaliseren afslaande strook naar de Joseph Wautersstraat
- aan het fietspad en het trottoir wordt niet geraakt

Wanneer starten de werkzaamheden?

annemer De vriese uit Lichtervelde start vanaf 18 februari a.s. Hij wil zijn opdracht afronden vr de start van het Paasvakantie op 1 april a.s. De werkzaamheden starten aan de kant van de Expresweg.

Verkeersverloop

De Torhoutse Steenweg, tussen de Expresweg en de Koningin Astridlaan, wordt volledig voor het verkeer onderbroken, behalve voor fietsers en voetgangers.
De toplaag van de rijweg tussen de Expesweg en de Joseph Wautersstraat wordt ook vernieuwd maar dit zal gebeuren op het einde van de uitvoeringsperiode en dan wordt dit rijweggedeelte voor een 2-tal dagen onderbroken (tussen 18 februari en de dag waarop de toplaag van dit rijweggedeelte wordt vernieuwd, blijft dit stuk van de Torhoutse Steenweg bereikbaar tot aan de werf).
Waar de aannemer werkt, zijn garages/opritten onbereikbaar. Plaats de wagen tijdelijk ergens anders. Er geldt ook een parkeerverbod in de werfzone.
Het eenrichtingsverkeer in de Graaf Pierre de Brieylaan, tussen de Koningin Astridlaan en de Torhoutse Steenweg, wordt tijdelijk opgeheven.

Het verkeer volgt een omleiding:
- uit de richting van Torhout via de Koningin Astridlaan, de Expresweg en de Torhoutse Steenweg
- uit de richting van Brugge-centrum via de Expesweg, de Koningin Astridlaan en de Torhoutse Steenweg
Alle zijstraten die uitmonden op de Torhoutse Steenweg worden doodlopend. Het rond punt aan de Koningin Astridlaan blijft verder bruikbaar voor het verkeer komende van de Torhoutse Steenweg, kant Zedelgem, voor het verkeer komende van de Koning Leopold III-laan en de Koningin Astridlaan.
De handelszaken en de woningen blijven bereikbaar te voet of met de fiets.

Toelevering en bevoorrading handelszaken

De handelaars maken voor de organisatie van de toelevering en bevoorrading van hun handelszaak concrete afspraken met de werftoezichter van de Vlaamse overheid, aanwezig op de werf.

Wat met het huisvuil tijdens de werkzaamheden?

Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Plaats de vuilniszakken op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt.

Meer informatie over de werkzaamheden ?

Met vragen over de uitvoering kun je terecht bij de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Regiepost Loppem, Koning Albert I-laan 293, 8200 Brugge t 050 40 49 00. De heer ing. Jeroen Bonte geeft graag meer info.

Andere geplande werkzaamheden
Drie andere projecten worden ook nog uitgevoerd in de straat/omgeving:
- kabelwerkzaamheden Eandis in de Torhoutse Steenweg, tussen Expresweg en de Koning Leopold III-laan:
- werkzaamheden gebeuren in het trottoir
- er wordt kant per kant gewerkt gedurende een maand
- kan niet samen uitgevoerd worden met de werkzaamheden aan de rijweg van de
Torhoutse Steenweg (vanaf 18/02 tot vr Pasen) omdat anders de bereikbaarheid van de woningen in het gedrang komt
- vermoedelijke uitvoeringsperiode: mei 2013

- heraanleg Keurvorst Karel Theodoorstraat en Fort Zevenbergen in opdracht van de Stad Brugge:
- nutsmaatschappijen zijn al gestart met hun werkzaamheden
- van 4 tot 18 februari moet Eandis een dwarsing maken van het fietspad en de parkeerstrook in de Torhoutse Steenweg ter hoogte van Fort Zevenbergen (fietsers langs de Torhoutse Steenweg krijgen een veiligheidsdoorgang)
- de rioleringswerkzaamheden en heraanleg starten op 11 februari in Fort Zevenbergen, tussen Torhoutse Steenweg en de Keurvorst Karel Theodoorstraat, gevolgd door de heraanleg van het gedeelte Doornstraat, tussen Expresweg en Keurvorst Karel Theodoorstraat in maart a.s.

- vernieuwen fietspad (aanleg dubbelrichtingsfietspaden) langs de ventwegen naast de Expresweg, tussen de Zandstraat en de Torhoutse Steenweg (aan beide zijden) in opdracht van de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer:
start begin juni a.s.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com