stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=34710
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Steken provincieraadsleden onterechte reisvergoedingen op zak?

Nieuws
Brugge, vrijdag 25/1/2013. Groen heeft in de provincieraad geprotesteerd tegen het systeem van uitbetaling van reiskosten aan de provincieraadsleden. In het huishoudelijk reglement wordt van het automatisme uitgegaan dat elk provincieraadslid een vergoeding krijgt om zich met de wagen te verplaatsen van thuis naar het provinciehuis in Brugge en terug. Groen stelt voor om dit te beperken tot de effectief gemaakte kosten, want lang niet iedereen maakt kosten om naar de provincieraad te komen. Wie met een bedrijfswagen rijdt, zich als schepen laat brengen door een chauffeur, wie carpoolt, dichter bij het provinciehuis werkt dan woont, krijgt eigenlijk te veel verplaatsingsvergoeding, zegt Maarten Tavernier.

Geen winst toelaten

Voor Groen is het belangrijk om zuinig om te springen met overheidsmiddelen en kan winst maken door automatisch het maximale bedrag te incasseren, terwijl er niet noodzakelijk kosten zijn, niet de bedoeling van een onkostenvergoeding. Mandatarissen hebben een voorbeeldfunctie naar het provinciepersoneel, dat wel moet bijhouden hoeveel en welke verplaatsingen gemaakt worden) en de belastingbetalers toe. Ondanks de economisch moeilijke tijden en het pleidooi dat sommige partijen houden voor een slanke overheid, was de Groen-fractie de enige die dit voorstel verdedigde.

(FN-Eigen Berichtgeving)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com