stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33660
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Laatste asfalteringswerkzaamheden Koning Albert I-Laan /N31

Werken in Brugge tot maandag, 19/11/2012:
Verkeer
Brugge, dinsdag 13/11/2012. Vanaf woensdag 14 november om 9.00 uur tot vrijdag 16 november om 7.00 uur. wordt op de N31, richting Zeebrugge, vlak voorbij de tunnel, het verkeer op één rijstrook gebracht. Een deel van de rechterrijstrook wordt daar afgefreesd en opnieuw geasfalteerd, om de aansluiting te maken met de ventweg van de rotonde naar de N31 richting Zeebrugge (kant Kinepolis). Dit zal voor de nodige verkeershinder zorgen op de N31 richting Zeebrugge.

Op donderdag 15 november en vrijdag 16 november (telkens buiten de spitsuren) zal de Koning Albert I-laan onderbroken worden ter hoogte van de rotonde Tillegemstraat. Dit is nodig om enerzijds nog een klein stukje rijbaan af te frezen, en anderzijds de laatste stukken wegenis binnen dit project te asfalteren. Het verkeer met de bestemming Loppem of E40/E403 wordt omgeleid via de Koningin Astridlaan. Er wordt politietoezicht voorzien op het omleidingstraject.

Indien alles vlot verloopt zullen alle asfalteringswerkzaamheden vrijdag 16 november afgerond zijn en zal het verkeer vanaf dan zijn nieuwe normale verloop terug kennen op het kruispunt N31 met de N397 Koning Albert I-laan. Alle af- en opritten van en naar de rotonde zullen opengesteld worden, en het zal na bijna 28 maanden terug mogelijk zijn om van Loppem naar Brugge te rijden via de Koning Albert I-laan.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com