stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33452
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Gemeenteraad ook nog na de verkiezingen buitenspel?

Nieuws
Brugge, zondag 26/8/2012. Hoewel we nergens formeel de bevestiging krijgen, lijkt het er sterk op dat de Brugse gemeenteraad ook nog na de verkiezingen buitenspel blijft. Voor het eerst hebben we schriftelijke bevestiging van wat de voorbije dagen de ronde deed.

Gecontesteerd uitstel

Tijdens de gemeenteraad van juni kwam tot een stevige aanvaring over de beslissing om gedurende de 4 maanden geen raadszittingen meer te organiseren, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, iets wat volgens raadslid Rita Brauwers (Groen) "om het buitenspel zetten van de democratische controle op het schepencollege" gaat. De burgemeester zei toen "dat deze werkwijze sinds de fusie in 1976 traditioneel is en dat daarover een afspraak bestaat met de fractieleiders". Een afspraak die volgens Brauwers dan weer enkel sloeg "op één enkele raadszitting in september..."

Tot in december?

En de afgelopen dagen neemt het aantal geruchten over een verder uitstel steeds toe, naar verluidt ingegeven door de opiniepeilingen, waaruit steeds minder duidelijk zou zijn hoe een meerderheid zou kunnen worden gevormd zonder deelname van de N-VA, iets wat verschillende andere partijen, te beginnen met CD&V en SP.a, liever niet zouden zien gebeuren. Tot nu toe waren dat enkele geruchten maar sinds enkele uren vermeld de website van SP.a bij de oproep voor de eerstvolgende Open Fractievergadering, die steeds voor de gemeenteraad plaatsvindt: "De eerstkomende gemeenteraadszitting vindt plaats op dinsdag 18 december 2012". Dat gerucht hadden we eerder deze week ook al van twee CD&V raadsleden in de wandelgangen opgevangen, als een mogelijkheid als er geen nieuwe meerderheid was tegen eind oktober, maar dat hadden we eigenlijk afgedaan als stemmingmakerij. Maar als SP.a een en ander nu min of meer formeel zo neerschrijft moet er meer aan de hand zijn? Een stomme typefout lijkt het alvast niet te zijn: oorspronkelijk stond er 29 oktober...

Tegengesproken

Overigens stelt de website van de stad officieel nog steeds dat de eerstvolgende agenda, voor de gemeenteraad van oktober, verschijnt 12 oktober. Officieel heeft men op de Burg ook "geen weet van uitstel"...

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer op brugge.s-p-a.be/kalender/open-fractievergadering-10/

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com