stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32723
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

4 miniondernemingen gestart in Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme

Economie
Brugge, donderdag 20/10/2011. Verschillende leerlingen uit het zesde jaar Handel van het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme in Brugge zijn naar goede gewoonte aan de slag in een minionderneming. Voor het eerst zijn er 4 miniondernemingen gestart met leerlingen uit de twee klassen.

Chocolade

CÚline Vansteenbrugge, die bij Chocolate Fever met chocoladeproducten in Brugge wellicht de meeste concurrentie zal ondervinden, vreest die concurrentie niet...

Over de taalgrens

Maxime Turq wil met zijn bedrijf La Dolce Vita die Italiaanse producten op de markt et zelfs over de taalgrens gaan verkopen.

Cosmetica en haarproducten

Jasmien Decoussemaeker die met Bell 'O' Jolie in de cosmetica-markt zit hoopt in alliantie met een andere mini-onderneming meer te kunnen bereiken dan op eigen kracht... Ma´tÚ Lilholt zet in het bedrijf Hairo's haar beste beentje voor om haarstyleproducten te verkopen.

Aanscherpen

Projectverantwoordelijke Hans Decock is best trots op de 4 mini-ondernemingen en rekent erop dat de leerlingen, vaak kinderen van ondernemers, veel zullen opsteken van de ervaring. Ze moeten echter wel nog een tandje bijsteken want nu lijkt nog niet bij iedereen de vereiste ondernemingsgeest aanwezig te zijn, vreest hij.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer op www.sintjozefbrugge.be

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com