stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32531
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Auditeur Raad van State legt bom onder plannen voetbalstadion (Update)

Sportnieuws
Brugge, maandag 5/9/2011. De auditeur van de Raad van State adviseert de schorsing in de momenteel lopende procedure voor de bouw van een nieuw voetbalstadion in het Chartreusegebied in Brugge. Dat betekent dat het stadion voor 40.000 toeschouwers, dat vooral Club Brugge en het Stadsbestuur willen gebouwd zien, er wellicht niet zal komen, want de Raad Van State volgt in bijna alle gevallen de Auditeur.

De auditeur treedt met zijn advies bezwaren van Groen! bij. Groen! Brugge, Oostkamp en Zedelgem startten samen met een aantal buurtbewoners een procedure bij de Raad van State tegen het GRUP Brugge, waarvan het voetbalstadion deel uitmaakt. De zaak valt te pleiten op zitting van de raad van state 16 september aanstaande. In het merendeel van de gevallen volgt de Raad van State het advies van de auditeur.

Milieu Effecten Rapport onvoldoende gevolgd

De auditeur stelt dat bij de keuze van de locatie onvoldoende rekening werd gehouden met het plan-MER. Hij stelt dat men zich bij de locatiekeuze ten onrechte enkel heeft gebaseerd op de rapportage door het RESOC geleid door gedeputeerde Dirk de Fauw (CD&V) en PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen). Ook zijn de redenen die worden aangehaald om Charteuse te verkiezen boven het Jan Breydelstadion onvoldoende onderbouwd. Volgens de auditeur wordt ook het rechtszekerheidsbeginsel geschonden: door alle zaken rond mobiliteit door te schuiven naar een latere fase werd blijk gegeven van onzorgvuldigheid. 'Meer in het bijzonder zijn de stedenbouwkundige voorschriften inzake ontsluiting en bereikbaarheid onvoldoende,' zegt Marleen Ryelandt, advocate voor Groen! in de procedure. Daarnaast wordt in het advies gezegd dat er werd gekozen voor de minst gunstige locatie wat betreft waterbeleid. Zelfs met milderende maatregelen zouden significante negatieve effecten optreden.

Opluchting

'Wij zijn zeer tevreden met dit advies van de Auditeur,' aldus Sammy Roelant, voorzitter van Groen! Brugge. 'Dit bevestigt wat wij al geruime tijd aankaarten: de keuze voor Chartreuse is een toonbeeld van onbehoorlijk bestuur. Wij hopen nu dat de Raad van State dit advies tot schorsing volgt en dat later ook definitief dit project kan worden opgeborgen. Reeds van in het begin was duidelijk dat dit project niet rechtszeker was. Indien men dadelijk had gekozen voor de uitbouw van het Jan Breydelstadion dan konden beide Brugse voetbalclubs nu reeds in een ambitieus stadion spelen.'

Moenaert reageert verslagen

Burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) had het in en eerste reactie bij de collega's van Radio 1 over een ernstige tegenvaller, hoewel hij nog hoopt in de definitieve uitspraak gelijk te halen. In dat interview werd ook verwezen naar zijn eerste voorstel om het stadion in te plannen aan de Blauwe Toren, waar veel van de door de Raad Van State geopperde bezwaren niet zouden bestaan... Vanavond nog zal de burgemeester de situatie bespreken met zijn partijgenoot Dirk De Fauw, die in het RESOC de plannen uitwerkte.

Het overigens nog ook nog volkomen onduidelijk of de schorsing voor het volledige GRUP of enkel het deelgebied Chartreuse zou gelden.

(FN-Meegedeeld-Groen! en Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com