stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32516
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Haven moeilijk bereikbaar door defecte sluis: ondernemers kwaad


Zeebrugge, donderdag 1/9/2011. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en APZI, de vereniging van Zeebrugse havenbedrijven, vragen nogmaals een betere ontsluiting van de Zeebrugse haven via de binnenscheepvaart. Door een defect aan de verbindingssluis aan de Boudewijnbrug in Sint-Pieters, draait de binnenvaart naar en van Zeebrugge dagen al 2 dagen op een laag pitje, wat nefast is voor de reputatie van onze zeehaven.

Nog tot zaterdag?

Sinds gisteren 31 augustus, is de verbindingssluis onder de hoge Boudewijnbrug in Brugge defect: de trekker van de sluisdeur is afgebroken, waardoor er geen doorgang meer mogelijk voor de binnenvaart naar Zeebrugge. Een 10-tal binnenschippers ligt met hun schepen te wachten aan de Komvest om naar de haven te varen. De herstellingswerken zijn bezig, maar kunnen nog tot vrijdag 2 september aanslepen, volgens sommige bronnen zelfs tot zaterdag. Voor de haven is dit een ramp, want het oponthoud veroorzaakt naast de directe economische schade ook imagoverlies.

Tweede keer

"Het is trouwens het tweede mankement aan de sluis in een relatief korte periode," klaagt Bart Vansevenant, regioverantwoordelijke Voka Brugge-Oostende. "Los van de oorzaken, bewijst dit nogmaals hoe moeilijk de haven bereikbaar is via het bestaande binnenvaartnetwerk." Voka en APZI pleiten daarom opnieuw voor een betere en duurzame oplossing via het Schipdonkkanaal. "Het wordt steeds duidelijker dat de Ringvaart rond Brugge absoluut niet langer geschikt is voor de steeds groter wordende binnenschepen. Talrijke infrastructurele knelpunten maken de doortocht tot een martelgang: de Dampoortsluis met zijn beperkte capaciteit, de vele bruggen rond Brugge die herhaaldelijk moeten worden hersteld, om dan nog niet te spreken over de problemen die de openstaande bruggen veroorzaken voor de (verkeers)leefbaarheid en de mobiliteit in en om Brugge," vult Guy Depauw aan. "Samen met Voka blijven wij dus aandringen op een betere natte verbinding - voor de streek en voor de haven - via het inmiddels alom gekende Schipdonkkanaal." Beide organisaties blijven ervan overtuigd dat deze verbinding heel wat huidige problemen op duurzame wijze kan oplossen en bovendien een grote economische meerwaarde kan opleveren voor de streek.

(FN-Meegedeeld-VOKA)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com