stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32395
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Steeds meer fietsers rijden op het voetpad

Nieuws
Brugge, donderdag 11/8/2011. Uit het antwoord van burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) op een vraag van het Studie- en actiecomité (SAK) Brugge-binnenstad, blijkt dat fietsers in Brugge steeds meer op het voetpad rijden. Nu al is het zo goed als zeker dat het aantal geregistreerde inbreuken eind 2011 merkelijk hoger zal liggen dan vorige jaren. Dit jaar werden tussen januari en juni reeds 40 overtredingen vastgesteld, tegenover 53 tijdens heel 2010.

Erger

'Het probleem met fietsen op trottoirs in de Brugse binnenstad is dus duidelijk weer verergerd en we hopen dan ook uitdrukkelijk op de beloofde bijzondere aandacht vanuit politionele hoek,' zegt Wim Demuyt. 'We rekenen erop dat in de toekomst streng opgetreden wordt bij situaties die de veiligheid van bewoners en andere voetgangers in gevaar brengen. Als een fiets onverwacht voor je neus rijdt als je net je deur open doet, is dat echt gevaarlijk, zeker voor kinderen en senioren, die hier minder snel kunnen op reageren... De geregistreerde inbreuken zijn overigens eigenlijk maar een klein percentage van de werkelijke overtredingen...'

(FN-Meegedeeld-SAK)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com