stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=31152
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Mercedes Van Volcem: seniorenhuisvesting op schema

Nieuws
Brugge, dinsdag 19/10/2010. Brugge zit op schema wat betreft de huisvesting van bejaarden. Dat blijkt uit de programmatienorm die dit jaar is berekend door de Vlaamse overheid.

Voor op de groei

In Brugge is 30% van de bevolking ouder dan 60 jaar en die groep zal de komende jaren nog groeien. De stad moet dus voorbereid zijn op voldoende en kwalitatieve bejaardenhuisvesting. "Er is een tekort aan zowel plaatsen in de woon- en zorgcentra als voor serviceflats, maar door de projecten die vergund zijn en op stapel staan, zit Brugge op dat vlak op schema," zegt schepen van woonbeleid Mercedes Van Volcem (Open VLD).

(JVB-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com