stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30645
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Stad draait starre houding tegenover UNESCO bij

Nieuws
Brugge, donderdag 12/8/2010. 'Het Brugse stadsbestuur lijkt geleidelijk haar aanvankelijk starre houding tegenover de UNESCO over hoe het statuut van Werelderfgoed waardig te dragen en beschermen bij te draaien.' Dat zeggen de gezamenlijke Brugse erfgoedverenigingen na analyse van de recentste uitlatingen van burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) en schepen voor ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Volgens Bob Vanhaverbeke, voorzitter Brugge die Scone, is er niet alleen inzake de gebruikte retoriek veel veranderd in enkele weken tijd. Zo heeft schepen Mercedes Van Volcem in haar andere politieke missie, als Vlaams Parlementslid, op 1 juli een voorstel van decreet ingediend om de huidige regelgeving van de bescherming van stadsgezichten aan te passen, zodat ze werkbaarder zou worden.

Bourgeois kop van jut

Die aanpak is volgens de Brugse erfgoedverenigingen een veel interessanter piste van Vlaams Minister voor erfgoed Geert Bourgeois, die de nieuwe boeman lijkt te worden voor de erfgoedverenigingen: 'Wij hebben de indruk dat hij Brugge en onze titel van Werelderfgoedstad als minister minder belangrijk vindt. Hij is minister van heel Vlaanderen en Brugge is daar maar een onderdeel van. Zijn bedoeling om het stadsgezicht af te schaffen begrijpen wij niet goed, want hij zal met het opmaken van een nieuwe wetgeving jarenlang dermate grote problemen ondervinden met onder meer de Raad Van State, zodat hij de door de UNESCO opgelegde einddatum nooit zal kunnen halen. De huidige regelgeving kan mits de aanpassing van één enkele zin wel voldoen aan de wensen van de UNESCO, de stad en de rest van Vlaanderen. De bevoegde commissie heeft die zin ruim anderhalf jaar geleden al voorgesteld aan de minister, die daar toen geen gevolg aan heeft gegeven. Vandaar dat Mercedes Van Volcem (nvdr: samen met Dirk Van Mechelen, Gwenny De Vroe, Karlos Callens en Sven Gatz – allen Open VLD) die zin nu als voorstel van decreet heeft voorgelegd in het Vlaams Parlement.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com