stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30420
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Stad tilt niet zwaar aan Unesco Rapport


Brugge, vrijdag 25/6/2010. Het stadsbestuur van Brugge heeft in het schepencollege enkele actiepunten vastgelegd om in te gaan op de aanbevelingen van de Unesco-commissie, die onlangs in Brugge op bezoek was om het werelderfgoed te bekijken en te evalueren.

Positief rapport?

Volgens het stadsbestuur gaat het 'om een positief rapport, waarin op geen enkel moment wordt gesuggereerd dat de titel van werelderfgoedstad in gevaar is. De aanbevelingen zijn constructief en worden op hun haalbaarheid onderzocht'. Daarmee spreekt het stadsbestuur alle Brugse erfgoedverenigingen en deskundigen tegen, die het rapport eerder als "vernietigend" beschouwen.

Toegeving

Het stadsbestuur is alvast bereid om het structuurplan te herzien en aan te passen, om een adviescommissie op te richten bij grote projecten, maar staat niet onmiddellijk te springen voor een bescherming als stadsgezicht van de ganse binnenstad. In een tegenvoorstel stelt de stad voor het oudste gedeelte van de stad, de eerste omwalling, te beschermen, de rest niet. Samen met de reeds bestaande beschermde stadsgezichten in de stad, zou dit neerkomen op een derde van de binnenstad.

Alleen lasten?

Volgens schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) "zijn aan de titel Werelderfgoedstad eigenlijk alleen maar wat lasten en vrijwel geen lusten verbonden. Ik bedoel dat wij daar geen enkele financiŽle tegemoetkoming voor krijgen."

(FN-JVB-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com