stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30034
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Minister Bourgeois beschermt Brugse oorlogsgedenktekens

Nieuws
Brugge, dinsdag 13/4/2010. Vlaams minister Geert Bourgeois heeft een reeks Brugse oorlogsgedenktekens verwijzend naar de Eerste Wereldoorlog beschermd. Ze waren door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen eerder op een inventaris aan van de "relicten langsheen de frontlijnen van het niet-bezette gebied in West-Vlaanderen" geplaatst.

Achterstand inlopen

Minister Bourgeois: "In West-Vlaanderen zijn er 900 gedenktekens die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog. 24 daarvan worden nu definitief beschermd. Tegen de herdenkingen vanaf 2014 wil ik er zoveel mogelijk beschermd hebben."

De gedenktekens worden beschermd omwille van de militair-historische waarde, he belang van de plaats of het maatschappelijke klimaat waar het gedenkteken is opgericht of architectuurhistorische waarde en soms zelfs omwille van artistieke of artistiek landschappelijke waarde maar vooral ook omwille van de sociaalculturele waarde, omdat ze een rol spelen in het materialiseren van het collectief trauma en een vredesboodschap uitdragen.

Brugge

In Brugge werd het Beluik der Gefusilleerden (foto), opgericht ter nagedachtenis van de dertien terechtstellingen die hier tijdens de Eerste Wereldoorlog plaats vonden, erkend. Het ommuurde perkje naast het gerechtshof aan de Kazernevest, bestaat uit ingemetselde gedenkplaten en dertien zandstenen rechthoekige zuiltjes, bovenaan afgewerkt met een gestileerde vlam in de vorm van een acanthusblad.

Ook het bronzen ruiterstandbeeld van Albert I en de Canadabrug met bizons ter herinnering aan de Canadese bevrijding, beiden van de hand van Octave Rotsaert zijn beschermd, net als het oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van Assebroek en het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog uit Sint-Kruis, met expliciete aandacht voor de terechtstelling van Jules Delaplace door de Duitse bezetter, beiden ontworpen door Gustaaf Pickery werden beschermd.

(FN-Meegedeeld-Vlareg)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com