stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29756
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Animo: nieuwe fuifregeling blijft te streng


Brugge, zondag 14/2/2010. De nieuwe politieverordening betreffende dansgelegenheden en dansactiviteiten, die op vraag van gemeenteraadslid Pascal Ennaert op de gemeenteraad van oktober vorig jaar werd uitgesteld is aangepast maar blijft te streng. Dat zegt Andries Vienne van Animo, de socialistische jongerenbeweging. 'Er werden een paar verbeteringen aangebracht, maar wij vinden dat jeugdwerk-, cultuur- en sportverenigingen en scholen een 3-tal keer keer per jaar een fuif in hun eigen infrastructuur moet kunnen blijven organiseren, zonder daarbij onder een zware aministratieve last te worden bedolven en dat kan niet vind de stad.

De nieuwe politieverordening is duidelijk een zware bevalling en laat reeds een aantal jaar op zich wachten. De regeling moet dansgelegenheden en dansactiviteiten die niet onder de Vlaamse Vlaremregeling vallen aan banden leggen. Het betreft o.m. fuiflocaties kleiner dan 100m waar meer dan 12 keer per jaar een dansactiviteit in wordt georganiseerd en ruimtes groter dan 100m ongeacht het aantal georganiseerde dansactiviteiten. Het reglement wil de geluidsoverlast en het brandrisico rond en in dergelijke ruimtes tot een minimum beperken.

Veiligheid en werkbaarheid samenbrengen

Animo-voorzitter Andries Vienne is vooral bezorgd over de invloed die het reglement kan hebben op de kleine fuifjes die tal van verenigingen en scholen in de eigen verenigingslokalen organiseren om de werkingskas te spijzen. 'De politieverordening ze alle recente inspanningen rond ruimte voor fuivende jongeren weer op de helling. De stad investeerde zwaar in het Entrepot, wil investeren in een kleinere fuifzaal op het Kraanplein, geeft subsidies aan particulieren die hun infrastructuur voor fuiven willen inrichten, zet zelfs het Concertgebouw open voor fuiven, maar als de politieverordening er door komt zal het aanbod verdrinken in een vloedgolf van papier en kalenderproblemen. Bovendien kunnen dergelijke zalen nooit de in eigen lokalen gerealiseerde winst op fris- en andere dranken evenaren. Wij vragen dan ook dat verenigingen zonder winstoogmerk en scholen die in hun eigen infrastructuur een fuif willen organiseren, toegankelijk voor het brede publiek, dat maximaal 3 keer per jaar moeten kunnen, zonder aan de strenge voorwaarden van het politiereglement te moeten voldoen. We kunnen er toch van uit gaan dat de infrastructuur waarin een karaok, muziek-quiz en een kleine optreden wl mogen organiseren, ook brandveilig genoeg zijn om er ook occasioneel een fuif te laten plaatsvinden. Zo niet is er pas echt een probleem."

Andries Vienne stelt ook dat het politiereglement de administratieve lasten voor de verenigingen niet ten goede komt. Animo Brugge vragen dan ook de bevoegde schepenen en diensten daarom nog eens rond de tafel te zitten en een verenigingsvriendelijk reglement op te stellen.

(FN-Meegedeeld-AV)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com