stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29445
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Van Volcem: cctieplan sociale woningen is een 'ballonplan'


Nationaal, dinsdag 1/12/2009. Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem noemt het "actieplan sociale woningen' van minister Freya Vandenbossche (sp.a) een 'ballonplan'. 'De drie acties, het opdrijven van het bouwtempo voor sociale woningen, een verdubbeling van het budget voor huursubsidies en het inrichten van sociale verhuurkantoren, kunnen het gebrek aan sociale en betaalbare woningen niet neutraliseren. Een te kleine pleister op een veel te grote wonde,' stelt Mercedes Van Volcem.

Haalbaarheid

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering staat overigens dat er 43000 nieuwe woningen zullen gebouwd worden tegen 2020, en niet 64000 zoals de minister nu heeft aangekondigd. Die extra woningen doen bij Van Volcem 'op zijn minst vragen rijzen over het budgettaire plaatje'.

Te weinig

Ongeveer 300.000 mensen komen in aanmerking voor een sociale woning. 'Aan een tempo van 4300 huurwoningen per jaar zullen we 60 jaar nodig hebben om iedere rechthebbende van vandaag te voorzien van zijn sociale woning,' stelt Van Volcem vast. 'Ik denk dat de private markt sneller het gebrek aan woningen kan invullen en bovendien toont de keuze voor nieuwbouw van de minister haar gebrek aan kennis over de woningmarkt in Vlaanderen aan. Een doordachte politiek voor leegstaande panden, te renoveren woningen en private huurwoningen kunnen de huidige vraag naar sociale woningen denk ik beter invullen. Ik pleit dan ook voor een heroriŽntering van de middelen. Private verhuurders, die aan een sociaal verhuurkantoor verhuren, zouden moeten een beroep kunnen doen op een renovatiepremie en een vermindering genieten in de onroerende voorheffing. En door de huidige huursubsidie uit te breiden zouden meer gezinnen terecht kunnen op de private markt om een degelijke en aanvaardbare woning te huren'.

Steden

'Om de acute woningnood aan te pakken zou aan de steden een budget ter beschikking gesteld moeten worden om de betaalbaarheid van woningen in de stad aan pakken. De huursubsidie is nu begrensd op huurprijzen tot 520 euro, maar voor onder meer onze Werelderfgoedstad Brugge is dat zeer weinig,' Stelt Van Volcem vast.

(FN-Meegedeeld-MVV)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com